Kirjoitukset

Löytyi 9 kirjoitusta vuoden 2004 joulukuulta.

Pitkäikäisyyttä säätelevät perintotekijät

Eräiden kaksostutkimusten mukaan geneettiset tekijät määräävät 20-30 % pitkäikäisyydestä, loppu riippuu ympäristötekijöistä. Geenit voivat vaikuttaa elinikään periaatteessa kahdella mekanismilla. "Sairausgeenit" altistavat elinikää lyhentäville ...

Osteoporoosiriskin ja nikamamurtumien arvionti

Osteoporoosi yleistyy ikääntyessä ja murtumariski kasvaa. Vaikka lonkkamurtuma on henkeä uhkaavampi komplikaatio, nikamamurtumat aiheuttavat kipua ja huonontavat elämänlaatua. Kuten sairauksien ehkäisyssä aina, suuresta potilasjoukosta pitäisi löytää ne ...

Katsaus sekamuotoisesta dementiasta

Ikääntymisen lisääntyy dementiamuoto, jossa on sekä Alzheimerin taudin että verisuoniperäisen dementian piirteitä. Kolinesteraasi-inhibiittoreista näyttää olevan tässä dementiamuodossa samanasteista hyötyä kuin Alzheimerin taudissakin. Erityisen tärkeää ...

Uusi hoito Parkinson dementiaan

Ns. dementialääkkeiden käyttö on laajentunut myös varsinaisen Alzheimerin taudin ulkopuolelle. Viimeisimpänä kolinesteraasiestälääkityksen hyötyä on testattu Parkinsonin tautiin liittyvän dementian hoidossa. Lumelääkkeeseen verrattuna rivastigmiini ...

Aorttaläpän ahtauma - uusia hoitomuotoja

Aorttaläpän ahtauma on nykyisin teollisuusmaiden tavallisin läppävika ja se lisääntyy väestön vanhetessa. Taustalla on tavallisimmin läppärakenteiden jäykistyminen ja kalkkeutuminen.Taudin edettyä oireiseen vaiheeseen, sen ennuste on perinteisesti ollut ...

Rytmihäiriöiden taustatekijöitä

Sydänkuoleman taustalla ovat usein vaaralliset rytmihäiriöt, joita esim. psyykkinen stressi voi laukaista. Tutkimuksessa selvitettiin säätilan, stressin, liikunnan ja eräiden lääkkeiden vaikutuksia rytmihäiriöherkkyyteen 457 potilaalla, joille tehtiin ...

Kilpirauhasen toiminnan vaikutukset yli 85 vuotiailla

Kilpirauhasen laboratoriotutkimuksin todettavien toimintahäiriöiden todennäköisyys lisääntyy vanhetessa. Epäselvää kuitenkin on pitääkö oireetonta kilpirauhasen vajaatoimintaa hoitaa. Hollantilaisessa väestötutkimuksessa selvitettiin kilpirauhsen ...