Kirjoitukset

Löytyi 6 kirjoitusta vuoden 2004 helmikuulta.

Katsaus geriatrian alan tutkimukseen

SBU - Ruotsin FinOHTA - on kerännyt geriatriseen hoitoon liittyvistä tutkimuksista laajan katsauksen, joka löytyy kokonaisuudessaan sen nettisivulta www.sbu.se, sekä ruotsiksi että englanniksi. Tutkimusnäyttö on kovin vaihtelevaa eri ...

KELAn Gerontologia-palkinto Timo Strandbergille

Tämän palstan perustajalle ja yhdelle ylläpitäjälle dosentti Timo Strandbergille on myönnetty vuoden 2004 gerontologia-palkinto. Palkinto on jaettu kolmen vuoden välein suomalaiselle tai ulkomaiselle ansioituneelle gerontologian tutkijalle.PARHAAT ...

Eteislepatuksen merkitys

Eteislepatuksen merkitys ennusteen kannalta on epäselvä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 59 eteislepatuspotilaan kohtaloita. Yli puolella lepatus muuttui eteisvärinäksi ja myös aivohalvausriski oli lisääntynyt. Eteisvärinäpotilaiden tapaan, myös ...

Katsaus naisten virtsainkontinenssista

Katsauksessa on käyty läpi uusin, naisten virtsainkontinenssia koskeva tutkimustieto, mukana 66 tutkimusraporttia. Virtsainkontinessi on merkittävä, elämänlaatua heikentävä terveysongelma, jolla on useita taustatekijöitä. Osaan näistä voidaan hyvin ...

Kaatuminen ja ennuste vanhainkotiasukkailla

Kaatuminen merkitsee huonoa 5-vuotisennustetta vanhainkodissa asuvilla vanhuksilla . Näin oli erityisesti miehillä ja niillä, jotka kaatuivat kahdesti vuoden aikana. Ratkaisevaa ei ollut loukkasiko itseään kaatumisen yhteydessä. Kaatumisen taustalla ...