Kirjoitukset

Löytyi 6 kirjoitusta vuoden 2004 huhtikuulta.

GeroNord netissä

Pohjoismaisen gerontologiayhdistyksen, NGF:n, lehtinen GeroNord on siirtynyt nettiin ja luettavissa osoitteessa www.geronord.no, jossa on myös muuta NGF:n materiaalia.http://www.geronord.no

Ennuste Alzheimerdiagnoosin jälkeen

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin Alzheimerin taudinkulkua diagnoosin jälkeen. Mukana oli 521 Alzheimerin taudin diagnoosin saanutta potilasta. Keskimääräinen elossaoloaika oli lyhyempi miehillä (4.2 vuotta) kuin naisilla (5.7 vuotta). ...

Meta-analyysi iäkkäiden kaatumisten ehkäisystä

Huolellisesti tehdyssä analyysissa selvitettiin eri toimenpiteiden hyötyä iäkkäiden kaatumisen ehkäisyssä. Analyysissa oli mukana 40 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta. Niissä käytetyt toimenpiteet oli jaettu seuraavasti: 1) monitekijäinen, ...

La Carita-säätiön apurahat haussa

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinninedistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niidenkäytännön sovelluksiin säätiö jakaa tänä vuonna kaksi viidentuhannen (5.000) euron määräistä apurahaa ...

Gerontologian päivät pidettiin Rovaniemellä

V Gerontologian päivät pidettiin onnistuneesti Rovaniemellä Onnistuneesti ikääntyvän yhteiskunnan-teemalla. Kiitokset tästä Lapin yliopiston ja professori Simo Koskisen vetämällä järjestelyryhmälle. Ohjelmaa oli runsaasti gerontologian laidasta laitaan, ...

Kasvuhormoni ja vanhenemisilmiöt

Kasvuhormonin käyttöä on ajateltu yhdeksi mahdollisuudeksi hidastaa vanhenemisilmiöitä. Todellista näyttöä tämän puolesta on ainakin toistaiseksi vähän jos ollenkaan. Kasvuhormoniin liittyy myös useita sivuvaikutuksia kuten diabeteksen kehittyminen ...