Kirjoitukset

Löytyi 1 kirjoitus vuoden 2004 heinäkuulta.

Bentsodiatsepiinit ja lonkkamurtumariski

Bentsodiatsepiinien käyttöön näyttää liittyvän lisääntynyt lonkkamurtumariski. Tämä kävi ilmi myös n. 125 000 henkilöä käsittäneessä tutkimuksessa, jossa lonkkamurtumien määrä oli suuri,yli 2300 . Riski oli suurin 2 ensimmäisen viikon aikana lääkkeen ...