Kirjoitukset

Löytyi 4 kirjoitusta vuoden 2004 elokuulta.

Kaliumvaara

RALES-tutkimuksessa osoitettiin spironolaktoni-diureetin hyöty sydämen vajaatoimintapotilailla, kun lääke yhdistetään muuhun lääkitykseen. ACE-estäjälääkkeet ovat vajaatoiminnan vakiintunutta hoitoa, mutta niiden ja spironolaktonin yhdistelmä voi johtaa ...

Dementoituneiden ajokyvyn arviointi

Ministeriön antamissa uudissa ohjeissa "Lääkärin ilmoitusvelvolisuutta ajoterveysasioissa koskevat soveltamisohjeet" mainitaan, että neurologin tulee ottaa kantaa ajokykyyn dementoituneella. Tiedon mukaan myös geriatrit käyvät aivan yhtä hyvin ...

Hormesis - selittääkö vanhenemisen nopeutta?

Journal of Gerontologyn kesä- ja heinäkuun numeroissa on käyty läpi "anti-aging" lääketieteeseern liittyviä aiheita, unohtamatta juridisiakaan näkökohtia kun asiakkaille tarjotaan vaikuttamattomia tai mahdollisesti jopa haitallisia hoitoja. Toisaalta ...