Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 2004 syyskuulta.

Havaintoja EUGMS-kongressista

3rd Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)- kongressi pidettiin Wienissä, Itävallassa, Austria Centerissä 15.-18.9.2004. Osallistujia oli noin 700, joista kymmenisen suomalaista. Kongressin koostumus oli tavanomainen; ...

Raihnautumisen syyt ja ehkäisy

Vanhuuteen liittyvä raihnautuminen (engl. frailty) ja sen syyt ovat monilta osin huonosti tunnettuja – määritelmää myöten. Sitä voidaan kuitenkin pitää geriatrisena oireyhtymänä, joka lisää kuolemanvaaraa ja altistaa useille sairauksille, kaatumiselle ja ...

Käypä hoito-suositukset netissä

Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito-suositukset löytyvät nykyään verkosta osoitteesta www.kaypahoito.fi. Aiheita on jo kertynyt lukuisia, monet niistä hyödyllisiä vanhustenkin hoidossa. Suositukset perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan ...

Euroopan kardiologikongressi 2004

Euroopan kardiologiyhdistyksen (ESC) pidettiin tänä vuonna Munchenissa, Saksassa. Seuraavassa poimintoja kongressin annista.. Kongressin abstraktit on julkaistu European Heart Journalin supplementtinumerossa (August/September 2004).Perinteiset ...