Kirjoitukset

Löytyi 76 kirjoitusta vuodelta 2004.

Geriatripäivät Kuopiossa 4.-5.2.2005

Geriatripäivät järjestetään 4.-5.2.2005 Kuopioossa, Kuopion yliopisto, Mediteknia, Auditorio. Tilaisuus on maksuton Suomen Geriatrien jäsenille ja erikoistumiskoulutuksessa oleville lääkäreille. Ilmoittautumiset Geriatripäiville 21.1.2005 mennessä ...

Uusia tutkimusraportteja

Vanhustyön keskusliiton julkaisusarjassa on ilmestynyt 2 uutta tutkimusraporttia: Omaishoidon tukeminen Suomessa (Tutkimusraportti 2) ja Ikääntyneiden yksinäisyys (Tutkimusraportti 3). Molemmat kuuluvat Geriatrisen kuntotuksen tutkimus- ja ...

D-vitamiini ja kaatumiset lonkkamurtuman jälkeen

Aika hämmästyttäviä tuloksia saatiin aikaan D-vitamiinin annolla lonkkamurtuman jälkeen. Potilaat satunnaistettiin saamaan D-vitamiinia pistoksena joko yksin tai yhdistettynä kalsiumsubstituutioon tai suun kautta D-vitamiinia + kalsiumia. Kontrolliryhmä ...

Aorttaläpän ahtauma - uusia hoitomuotoja

Aorttaläpän ahtauma on nykyisin teollisuusmaiden tavallisin läppävika ja se lisääntyy väestön vanhetessa. Taustalla on tavallisimmin läppärakenteiden jäykistyminen ja kalkkeutuminen.Taudin edettyä oireiseen vaiheeseen, sen ennuste on perinteisesti ollut ...

Uusi hoito Parkinson dementiaan

Ns. dementialääkkeiden käyttö on laajentunut myös varsinaisen Alzheimerin taudin ulkopuolelle. Viimeisimpänä kolinesteraasiestälääkityksen hyötyä on testattu Parkinsonin tautiin liittyvän dementian hoidossa. Lumelääkkeeseen verrattuna rivastigmiini ...

Kilpirauhasen toiminnan vaikutukset yli 85 vuotiailla

Kilpirauhasen laboratoriotutkimuksin todettavien toimintahäiriöiden todennäköisyys lisääntyy vanhetessa. Epäselvää kuitenkin on pitääkö oireetonta kilpirauhasen vajaatoimintaa hoitaa. Hollantilaisessa väestötutkimuksessa selvitettiin kilpirauhsen ...

Katsaus geriatrian alan tutkimukseen

SBU - Ruotsin FinOHTA - on kerännyt geriatriseen hoitoon liittyvistä tutkimuksista laajan katsauksen, joka löytyy kokonaisuudessaan sen nettisivulta www.sbu.se, sekä ruotsiksi että englanniksi. Tutkimusnäyttö on kovin vaihtelevaa eri ...

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke

Vanhustyön keskusliitto on käynnistänyt laajan, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman geriatrisen kuntouksen tutkimusprojektin. Siinä pisimmällä ovat vanhusten yksinäisyyttä ja omaishoitajia koskevat hankkeet. Näitä esittelevä tutkimusraportti on ...

Oireeton kilpirauhasen toimintahäiriö

Subkliininen eli oireeton kilpirauhasentoimintahäiriö (yli- tai alitoiminta) on varsin tavallinen löydös nykyisten laboratoriotutkimusten aikaan. Pitäisikö näitä etsiä ja hoitaa? Uusin katsaus (joka perustuu vajaan 200 tutkimusraportin arviointiin) ei ...

Lähde-projekti etenee

Oululaisessa Lähde-projektissa on väliarviointi menossa ja tuloksia odotellaan. Projektiin voi tutustua nettisivulla.http://www.lahdeprojekti.com

Monilääkityksen vähentäminen - miten onnistuu?

Monilääkitys eli polyfarmasia on tavallista iäkkäillä. Lääkityksestä on yleensä hyötyä, mutta turhia ja tarpeettomia lääkkeitä ei pidä käyttää. Amerikkalaisessa tutkimuksessa pyrittiin eri tavoin lääkityksen vähentämiseen ja samalla selvittämään ...

Tulehdustaudit ja vanhusten toimintakyky

Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan infektiot ovat sekä seuraus että syy toimintakyvyn huonontumiselle vanhainkotivanhuksilla. Yli 1300 vanhuksen toimintakyvyn muutoksia, infektioita ja kuolleisuutta seurattiin 6 kuukauden ajan. Infektioiden ja ...

Käytä turvavyötä - muunkin kuin itsesi takia

Turvavöiden käyttö autossa on Suomessa pakollista myös takapenkillä, jossa ne kuitenkin helpommin jäävät käyttämättä etenkin lyhyemmillä matkoilla. Jos ei itsestä välitä, kannattaa kuitenkin ajatella kanssamatkustajiaan. Amerikkalaisessa selvityksessä ...

Yhdistelmälääkitys Alzheimerin taudissa

Ns. kolinesteraasi-inhibiittorit (donepetsiili, rivastigmiini ja galantamiini) ovat jo käypää hoitoa paitsi Alzheimerin taudissa myös verisuoniperäisessä dementiassa. Myös glutamaattivälitteiseen järjestelmään vaikuttavalla memantiinilla on todettu ...

Rytmihäiriöiden taustatekijöitä

Sydänkuoleman taustalla ovat usein vaaralliset rytmihäiriöt, joita esim. psyykkinen stressi voi laukaista. Tutkimuksessa selvitettiin säätilan, stressin, liikunnan ja eräiden lääkkeiden vaikutuksia rytmihäiriöherkkyyteen 457 potilaalla, joille tehtiin ...

KELAn Gerontologia-palkinto Timo Strandbergille

Tämän palstan perustajalle ja yhdelle ylläpitäjälle dosentti Timo Strandbergille on myönnetty vuoden 2004 gerontologia-palkinto. Palkinto on jaettu kolmen vuoden välein suomalaiselle tai ulkomaiselle ansioituneelle gerontologian tutkijalle.PARHAAT ...

Eteislepatuksen merkitys

Eteislepatuksen merkitys ennusteen kannalta on epäselvä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 59 eteislepatuspotilaan kohtaloita. Yli puolella lepatus muuttui eteisvärinäksi ja myös aivohalvausriski oli lisääntynyt. Eteisvärinäpotilaiden tapaan, myös ...

Euroopan kardiologikongressi 2004

Euroopan kardiologiyhdistyksen (ESC) pidettiin tänä vuonna Munchenissa, Saksassa. Seuraavassa poimintoja kongressin annista.. Kongressin abstraktit on julkaistu European Heart Journalin supplementtinumerossa (August/September 2004).Perinteiset ...