Kirjoitukset

Löytyi 88 kirjoitusta vuodelta 2005.

Dementian esiintyvyys maailmassa

Dementian esiintyvyyttä ja tulevaisuutta maailmassa on arvioitu kansainvälisessä yhteistyöprojektissa. Arvioita kuitenkin haittaa tietojen vähäisyys monissa osin maapalloa. Joka tapauksessa noin 24 miljoonan ihmisen arvioidaan sairastavan dementiaa tällä ...

Alzheimerin tauti 100 vuotta

Vuonna 2006 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Alois Alzheimer esitteli nyttemmin nimeään kantavan demntiamuodon ominaispiirteet. Maailman Alzheimerpäivää vietetään tämän muistoksi 21.9.2006. Alzheimerin tauti on tärkein dementiamuoto ja nykyään ...

Apurahailmoitus dementiatutkimukseen

Suomen Alzheimer-tutkimusseura julistaa haettavaksi kaksi 1500 euron suuruista apurahaa muistisairauksien ja dementian kliiniseen tutkimukseen. Apurahat on ensisijaisesti tarkoitettu muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon kehittämiseen. Vapaamuotoiset ...

Verenpaine laskee usein vanhuksilla

Ruokailun jälkeen tai pystyynnoustessa ilmaantuva verenpaineen lasku näyttää esiintyvän usein yhdessä vanhuksilla hollantilaistutkimuksen mukaan. Ruokailun jälkeen verenpaine laski merkittävästi kahdella kolmasosalla tutkituista keskimäärin 80 ...

4th Kuopio Alzheimer Symposium

The 4th Kuopio Alzheimer Symposium, Kuopio, Finland, February 2-4, 2006. The meeting features leading scientists on several important areas of Alzheimer's disease research and the program will focus on new data concerning hereditary and rare dementias, ...

Valtimotautien lääkehoito iäkkäillä

American Heart Associationin kongressissa julkaistiin mm. seuraavat kaksi iäkkäitä potilaita koskevaa tutkimusta. Statiinihoito vähentää kuolleisuutta ja merkittäviä sepelvaltimotaudista johtuvia päätetapahtumia myös iäkkäillä potilailla (Afilalo ym. ...

Tehokkaasta kolesterolitason pienentamisesta hyotya

Tehokkaampi kolesterolitason pienentaminen vahentaa uusia valtimotautitapahtumia (sydaninfarkteja, aivohalvauksia) viela tavanomaista kolesterolilaakitysta praemmin. Tanaan Dallasissa Amerikan sydanydistyksen kongressissa julkaistiin 5 vuotta kestaneen ...

Kipulääke kohentaa dementiapotilaan vointia

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa sokkotutkimuksessa 4 viikon säännöllinen parasetamolin anto ( 3 g/vrk) kohensi dementiapotilaiden sosiaalista toimintakykyä lumelääkkeeseen verrattuna. Parasetamoli on vanhuksille usein sopiva ja riittävä kipulääke. ...

ACE-estäjät- raihnaantumisenkin estäjiä?

Angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat ACE-estäjät ovat kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan tavallisia lääkkeitä. Niillä näyttää olevan myös painonlaskua estävää vaikutusta iäkkäillä potilailla. Krooniset sairaudet ovat keskeisiä tahattoman ...

...ja diabetes virtsainkontinenssia

Kaiken muun ikävän lisäksi tyypin 2 diabeteksen liittyy myös virtsainkontinenssia iäkkäillä naisilla. Diabetes myös lisäsi sen kehittymistodennäköisyyttä 4 vuoden aikana. Tutkijat arvioivat että jopa puolet vaikeasta virtsan pidätyskyvyttömyydestä ...

Lihavuus ennakoi dementiaakin

Suomalaisen 21-vuoden seurantatutkimuksen mukaan keski-iän lihavuus (painoindeksi yli 30) lisää myöhemmän iän dementian ja Alzaheimerin taudin riskin yli kaksinkertaiseksi. Jo aiemmin on todettu keski-iän kohonneen verenpaineen ja kolesterolin ennustavan ...

Homokysteiini ja kognitio yli 85 vuotiailla

Hollantilaisen Leiden 85+ seurantatutkimuksen mukaan suurentunut homokysteiinipitoisuus ja pieni foolihappopitoisuus liittyvät huonompaan kognitiiviseen funktioon. Ne eivät kuitenkaan ennustaneet kognition heikentymistä, joten kyseessä on ilmeisesti ...

4th EUGMS kongressi 23.-26.8.2006

4th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society will be held in Geneva Switzerland. Theme: Geriatrics: towards a common European approachwww.eugms2006.org

Vanhusten diabetes - monitahoinen ongelma

Diabetes on vanhuusiässä tavallinen ilmiö ja johtaa moniin ongelmiin. Piilevä munuaisten toimintahäiriö on voitu todeta viidenneksellä iäkkäistä diabeetikoista ja tämä puolestaan voi johtaa lisääntyneeseen lääkehaittariskiin. Diabetes lisää myös ...