Kirjoitukset

Löytyi 11 kirjoitusta vuoden 2005 tammikuulta.

ApoE2 vähentää aivosolujen kuormitusta

Apolipoproteiini E esiintyy ihmisellä kolmessa geneettisesti määräytyvässä muodossa apoE2, apoE3 tai apoE4. Viimeksimainittu, jota esiintyy noin viidenneksellä suomalaisista, on Alzheimerin taudin riskitekijä, apoE2 taas näyttää suojaavan taudilta. ApoE ...

Iäkkäiden sepelvaltimotaudin aktiivihoito kannattaa

Sveitsiläisen TIME-tutkimuksen mukaan yli 75-vuotiaille sepelvaltimotautipotilailla tehdyt pallolaajennukset ja sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset ovat myös kustannusvaikuttavia. Iäkkäilläkin potilailla näillä toimenpiteillä saadaan oireet usein hyvin ...

Hoitotakuu - luentosarja Helsingissä

Helsingin kaupungin terveyskeskus järjestää keväällä 2005 Studia Generalia -luentosarjan aiheesta HOITOTAKUU. Tilaisuudet pidetään alla mainittuina päivinä klo 14.00 – 15.30 Helsingin kau-pungin suomenkielisen työväenopiston juhlasalissa, Helsinginkatu ...

Uusi lääke verkkokalvon ikärappeumaan

Verkkokalvon ikärappeuma eli makuladegeneraatio on tavallinen vanhusten näön heikentäjä. Osassa tapauksia syy on verkkokalvossa tapahtuva uudissuonten muodotus joka tuhoaa tarkan näkemisen aluetta.Pegaptanibi on uusi silmän sisäisesti ruiskutettava lääke ...

Geriatrian lyhyt historia

Journal of Gerontologyn väistyvä päätoimittaja John Morley on kirjoittanut tiiviin katsauksen geriatrian historiasta. Siitä käy ilmi mm. geriatria-sanan keksijä, itävaltalainen Ignatz Leo Nascher (geras - vanhuusikä, iatrikos - lääkäri), joka kirjoitti ...

Statiini estää solun vanhenemista?

Telomeerit ovat kromosomien päässä olevia rakenteita, jotka lyhenevät jokaisella solun jakautumiskerralla ja säätelevät solun elinkaarta. Vaikka lyhyempi telomeerien pituus liittyy mm. valtimosairauksiin, solujen "vanhenemisohjelman" näyttääkin ...