Kirjoitukset

Löytyi 3 kirjoitusta vuoden 2005 lokakuulta.

4th EUGMS kongressi 23.-26.8.2006

4th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society will be held in Geneva Switzerland. Theme: Geriatrics: towards a common European approachwww.eugms2006.org