Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 2005 marraskuulta.

ACE-estäjät- raihnaantumisenkin estäjiä?

Angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat ACE-estäjät ovat kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan tavallisia lääkkeitä. Niillä näyttää olevan myös painonlaskua estävää vaikutusta iäkkäillä potilailla. Krooniset sairaudet ovat keskeisiä tahattoman ...

Homokysteiini ja kognitio yli 85 vuotiailla

Hollantilaisen Leiden 85+ seurantatutkimuksen mukaan suurentunut homokysteiinipitoisuus ja pieni foolihappopitoisuus liittyvät huonompaan kognitiiviseen funktioon. Ne eivät kuitenkaan ennustaneet kognition heikentymistä, joten kyseessä on ilmeisesti ...

Lihavuus ennakoi dementiaakin

Suomalaisen 21-vuoden seurantatutkimuksen mukaan keski-iän lihavuus (painoindeksi yli 30) lisää myöhemmän iän dementian ja Alzaheimerin taudin riskin yli kaksinkertaiseksi. Jo aiemmin on todettu keski-iän kohonneen verenpaineen ja kolesterolin ennustavan ...

...ja diabetes virtsainkontinenssia

Kaiken muun ikävän lisäksi tyypin 2 diabeteksen liittyy myös virtsainkontinenssia iäkkäillä naisilla. Diabetes myös lisäsi sen kehittymistodennäköisyyttä 4 vuoden aikana. Tutkijat arvioivat että jopa puolet vaikeasta virtsan pidätyskyvyttömyydestä ...

Kipulääke kohentaa dementiapotilaan vointia

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa sokkotutkimuksessa 4 viikon säännöllinen parasetamolin anto ( 3 g/vrk) kohensi dementiapotilaiden sosiaalista toimintakykyä lumelääkkeeseen verrattuna. Parasetamoli on vanhuksille usein sopiva ja riittävä kipulääke. ...

Tehokkaasta kolesterolitason pienentamisesta hyotya

Tehokkaampi kolesterolitason pienentaminen vahentaa uusia valtimotautitapahtumia (sydaninfarkteja, aivohalvauksia) viela tavanomaista kolesterolilaakitysta praemmin. Tanaan Dallasissa Amerikan sydanydistyksen kongressissa julkaistiin 5 vuotta kestaneen ...

Valtimotautien lääkehoito iäkkäillä

American Heart Associationin kongressissa julkaistiin mm. seuraavat kaksi iäkkäitä potilaita koskevaa tutkimusta. Statiinihoito vähentää kuolleisuutta ja merkittäviä sepelvaltimotaudista johtuvia päätetapahtumia myös iäkkäillä potilailla (Afilalo ym. ...