Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta vuoden 2005 huhtikuulta.

Liikunnan vaikutus iäkkäiden verenpaineeseen

Kuusi kuukautta kestänyt liikuntaohjelma 55-75-vuotiailla alensi diastolista verenpainetta, muttei vaikuttanut systoliseen paineeseen merkitsevästi satunnaistetussa ja kontrolloiduissa tutkimuksessa. Tulos selittynee sillä ettei liikunnalla saatu ...

Piteneekö elinikä - vai lyhenee?

Tämän hetken vanhukset saattavat jäädä historian pitkäikäisimmiksi? Hyvinvointiyhteiskuntien asukkaiden odotettavissa oleva elinikä on jatkuvasti pidentynyt ja näin on ajateltu jatkuvan eteenkinpäin. Amerikkalaiset gerontologian tutkijat eivät kuitenkaan ...

THE 4TH KUOPIO ALZHEIMER SYMPOSIUM

THE 4TH KUOPIO ALZHEIMER SYMPOSIUM pidetään Kuopiossa 2.-4.2.2006. Monipuolinen ohjelma ja huippuluennoitsijat. Lisätietoja nettisivulta http://www.uku.fi/neuro/AD2006http://www.uku.fi/neuro/AD2006

Ovatko amalgaamipaikat vaarallisia?

Amalgaamipaikkoja poistettiin takavuosina tiuhaan, taustalla olivat monenlaiset ja tiedotusvälineissäkin paljon käsitellyt pelot seurauksista, joita suussa oleva elohopea aiheuttaisi (varsinainen allergia tietysti erikseen). Amalgaamin epäillyllä ...

E-vitamiini ei estä Alzheimerin tautia

Suurikaan E-vitamiiniannos (2000 yksikköä/pv) ei estänyt lievän kognitiivisen häiriön etenemistä Alzheimerin taudiksi kolmen vuoden aikana, sen sijaan donepetsiilihoito hidasti tätä kehitystä ensimmäisen seurantavuoden aikana Aiemmin E-vitamiinista ei ...

Ääreisvaltimoiden tauti ja riskitekijät

Perifeeristä eri ääreisvaltimoiden tautia sairastavilla iäkkäillä potilailla (60-95 vuotiaita) oli runsaasti valtimotautien riskitekijöitä (kohonnut verenpaine, dyslipidemia, tupakointi) sekä muita valtimotauteja ja diabetesta Verenpaine ja plasman ...

Energiajuoma ja muistitoiminnat vanhainkotivanhuksilla

Lisäravinteen anto kohensi hauraitten vanhainkotivanhusten neuropsykologisia toimintoja satunnaistetussa tutkimuksessa 6 kuukauden aikana Juoma sisälsi kohtuullisen annoksen kaikkia välttämättömiä vitamiineja ja hivenaineita. Eräitten muistitoimintojen ...