Kirjoitukset

Löytyi 9 kirjoitusta vuoden 2005 kesäkuulta.

Niin käy kuin miltä näyttää

Sitä näyttikö ikäistään nuoremmalta vai vanhemmalta ennusti 13 vuoden kuolleisuutta jyväskyläläisessä Ikivihreät-tutkimuksessa. Myös henkisten toimintojen iänmukainen vertailu tuotti samansuuntaisen tuloksen. Ariviointi tehtiin seurannan alussa. ...

Raitt ym. JAMA 2005;293:2831 http://www.jama.com

Kalaöljystä ei apua rytmihäiriöiden estossa

Kalaöljyjen (omega-3 rasvahappojen) on toivottu estävän rytmihäiriöitä. Tämä ajatus ei saa tukea tutkimuksesta, jossa kalaöljyn antoa vertailtiin lumeeseen potilailla joilla oli suuri alttius sydämen rytmihäiriöihin.Kalaöljy ei estänyt vakavia ...

100-vuotiaitten elämänlaatu

amerikkalaisen veteraanitutkimuksen mukaan 100-vuotiaiden elämänlaatu voi monilta osin säilyä yllättävän hyvänä Terveyteen liittyvää elämänlaatua selvitettiin paljon käytetyllä itsetäytettävällä SF-36 kyselyllä, joka antaa tietoa sekä fyysiseen että ...

Kivun tunnistaminen dementiapotilaalla

Kivun tunnistamisasteikot näyttivät toimivan varsin hyvin dementiapotilailla. Tutkimuksessa vertailtiin 4 asteikkoa, lievää ja keskivaikeaa dementiaa potevista lähes kaikki ja vaikeassa dementiassa 40 % ymmärsivät ainakin yhden asteikon. Kaiken kaikkiaan ...

Rokote vyöruusuun

Vyöruusu eli herpes zoster on vesirokkoviruksen aiheuttama paikallinen ihotulehdus, joka etenkin iäkkäillä voi johtaa pitkittyneisiin ja koviinkin särkyihin.Zosteria voidaan nykysin hoitaa viruslääkkellä kun hoito aloitetaan ajoissa. Rokote olisi ...