Kirjoitukset

Löytyi 5 kirjoitusta vuoden 2005 elokuulta.

Vaikeaa dementiaa sairastavien vointi

Keinotekoisesta ruokinnasta pidättäytymisen vaikutuksia vaikeaa dementiaa sairastavien vanhainkotipotilaiden vointiin selvitettiin hollantilaisessa tutkimuksissa. Kovin suuria vaikutuksia ei keskimäärin havaittu, joskin potilaiden väliset erot olivat ...

Statiinihoito suojaa iäkkäitä sydänpotilaita

Usein epäillään kliinisten tutkimusten antavan liian hyvän kuvan hoitomuotojen tehosta, hoito ei ehkä tepsikään yhtä hyvin "normaaleilla" potilailla. Kolesterolitasoa pienentävä statiinihoito on yleensä vähentänyt valtimotautia 30-40 % satunnaistetuissa ...

Morfiini sydänpotilaalle - turvallistako?

Morfiini suonensisäisesti on perinteinen lääke sydäninfarktipotilaalle, jolla on kovia kipuja. Kuten usein on laita vanhojen hoitomuotojen kohdalla, sen lopullinen hyöty ja turvallisuus on puutteellisesti tutkittu. Suuri amerikkalainen vertailututkimus ...

Malnutrition in an Ageing Society - London Conference

The European Nutrition for Health Alliance is holding a conference in London on 14 September 2005. There is no conference fee. I hope you can join us. If you would like to send this to your colleagues please do so.If you have any queries please do not ...

Kohonnut verenpaine keski-iässä lyhentää elämää

Kohonnut verenpaine (systolinen paine yli 140 ja diastolinen yli 90) vaikuttaa haitallisesti pitkällä aikavälillä ja lyhentää elämää keskimäärin viidellä vuodella sekä miehillä että naisilla. Tulos perustuu amerikkailaisen Framingham-tutkimuksen ...