Kirjoitukset

Löytyi 14 kirjoitusta vuoden 2005 syyskuulta.

Vanhojen vatsakipu syytä ottaa vakavasti

Vatsakivun takia päivystykseen hakeutuneilla keskimäärin 73 vuotiailla (360 potilasta) oire johti sairaalahoitoon lähes 60 %:lla, 18 %:lla tehtiin kirurginen tai muu invasiivinen toimenpide. 7 % otettiin uudelleen sairaalaan ja 2 viikon seurannassa 5 % ...

Verenpaineen hoito suojaa aivoja

Verenpaineen alentaminen aivovaltimotautia sairastavilla potilailla vähensi uusien aivojen valkean aineen muutosten ilmaantumista 43 %. Tulos saatiin PROGRESS-tutkimuksesta, jossa potilaita hoidettiin joko lumelääkkeellä tai ACE-estäjän (perindopriili) ...

Nitraatti vähentää sydänpotilaan riskiä?

Nitraattihoitoa on sepelvaltimotautipotilailla pidetty oireenmukaisena, rintakipuja estävänä ja vähentävänä hoitona. Suuri, yli 40 000 sydänpotilasta käsittävä vertailututkimus (GRACE-tutkimus, 21 % potilaista käytti nitraattia) viittaa kuitenkin siihen, ...

Dementiahoitopäivä 7.10.2005

Valtakunnallinen dementiahoitopäivä IX pidetään 7.10.2005 Helsingissä, Paasitornissa. Lisätietoja www.helsinki.fi/palmenia/helsinki/koulut...http://www.helsinki.fi/palmenia/helsinki...

Geneettinen alttius murtumiin

Suuressa ruotsalaisessa kaksostutkimuksessa selvitettiin geenien osuutta osteoporoottisiin murtumiin. Keskimäärin geneettiset tekijät selittivät alle 20 % murtumariskistä, mutta vaihtelu oli suurta erityisesti iän suhteen. Geneettisillä tekijöillä oli ...

Hormonikorvaushoito ja vartalomuutokset

Naisten hormonikorvaushoito ehkäisee murtumia, mutta myös kaatumisia. Olisiko kohentuneella lihaskunnolla osuutta? Tähän sopisi Women's Health Initiative-tutkimuksesta saatu tulos, jossa estrogeeni+progesteronihoito lumeeseen verrattuna näytti estävän ...

Päävammat ja dementia

Vakava päävamma altistaa dementian kehittymiselle myös yli 70 vuotiailla. Tämä ilmeni oululaisen väestötutkimuksen 9 vuoden seurannassa. Päävamma altisti dementian kehittymiselle varhaisemmalla iällä ja tässäkin tutkimuksessa samanaikainen APOE4 ...

Virtsatieinfektioiden hoito vanhainkotivanhuksilla

Vanhainkotivanhusten antibioottihoitoa virtsatieinfektioihin ja niiden epäilyihin voitiin järkeistää monitekijäisellä interventio-ohjelmalla, johon kuului mm. lääkärien ja hoitohenkilökunnan koulutusta.Antibiottikuurien määrä virtsatietulehduksiin väheni ...

Ikääntymisfoorumin 2004 raportti

Ikääntymisfoorumin raportti on ilmestynyt. Raportti on saatavilla sähköisesti osoitteessa: http://www.stakes.fi/palvelut/ikaantynee...http://www.stakes.fi/palvelut/ikaantynee...

Vanhusten diabetes - monitahoinen ongelma

Diabetes on vanhuusiässä tavallinen ilmiö ja johtaa moniin ongelmiin. Piilevä munuaisten toimintahäiriö on voitu todeta viidenneksellä iäkkäistä diabeetikoista ja tämä puolestaan voi johtaa lisääntyneeseen lääkehaittariskiin. Diabetes lisää myös ...