Kirjoitukset

Löytyi 88 kirjoitusta vuodelta 2005.

Geriatrian lyhyt historia

Journal of Gerontologyn väistyvä päätoimittaja John Morley on kirjoittanut tiiviin katsauksen geriatrian historiasta. Siitä käy ilmi mm. geriatria-sanan keksijä, itävaltalainen Ignatz Leo Nascher (geras - vanhuusikä, iatrikos - lääkäri), joka kirjoitti ...

Liikunnan vaikutus iäkkäiden verenpaineeseen

Kuusi kuukautta kestänyt liikuntaohjelma 55-75-vuotiailla alensi diastolista verenpainetta, muttei vaikuttanut systoliseen paineeseen merkitsevästi satunnaistetussa ja kontrolloiduissa tutkimuksessa. Tulos selittynee sillä ettei liikunnalla saatu ...

APURAHA VANHUSTUTKIMUKSEEN

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden käytännön sovelluksiin säätiö jakaa 15.000 euroa apurahoina ensisijaisesti sosiaaligerontologisiin ...

Dementiariski suurempi ylipainoisilla

Lihavuusepidemia lisää diabetesta, valtimosairauksien riskiä, mutta myös dementiaa. Dementia ei siis olekaan väistämätön ikään liittyvä ilmiö, vaan siihen vaikuttavat elämänaikaiset valinnat. Jo aiemmin on huomattu todettu keski-iän kohonneen ...

Statiini estää solun vanhenemista?

Telomeerit ovat kromosomien päässä olevia rakenteita, jotka lyhenevät jokaisella solun jakautumiskerralla ja säätelevät solun elinkaarta. Vaikka lyhyempi telomeerien pituus liittyy mm. valtimosairauksiin, solujen "vanhenemisohjelman" näyttääkin ...

Uusi lääke verkkokalvon ikärappeumaan

Verkkokalvon ikärappeuma eli makuladegeneraatio on tavallinen vanhusten näön heikentäjä. Osassa tapauksia syy on verkkokalvossa tapahtuva uudissuonten muodotus joka tuhoaa tarkan näkemisen aluetta.Pegaptanibi on uusi silmän sisäisesti ruiskutettava lääke ...

Hoitotakuu - luentosarja Helsingissä

Helsingin kaupungin terveyskeskus järjestää keväällä 2005 Studia Generalia -luentosarjan aiheesta HOITOTAKUU. Tilaisuudet pidetään alla mainittuina päivinä klo 14.00 – 15.30 Helsingin kau-pungin suomenkielisen työväenopiston juhlasalissa, Helsinginkatu ...

Iäkkäiden sepelvaltimotaudin aktiivihoito kannattaa

Sveitsiläisen TIME-tutkimuksen mukaan yli 75-vuotiaille sepelvaltimotautipotilailla tehdyt pallolaajennukset ja sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset ovat myös kustannusvaikuttavia. Iäkkäilläkin potilailla näillä toimenpiteillä saadaan oireet usein hyvin ...

Uusia kongresseja

1st INTERNATIONAL CONSENSUS CONGRESS Non Pharmacological Therapies for Alzheimer Disease and Related Disorders. Setting international standards for Non-Pharma TherapiesJärjestetään Madridissa 12.-13.5.2005. www.nptherapies.org2nd EUGMS Symposium ...

ApoE2 vähentää aivosolujen kuormitusta

Apolipoproteiini E esiintyy ihmisellä kolmessa geneettisesti määräytyvässä muodossa apoE2, apoE3 tai apoE4. Viimeksimainittu, jota esiintyy noin viidenneksellä suomalaisista, on Alzheimerin taudin riskitekijä, apoE2 taas näyttää suojaavan taudilta. ApoE ...

Neuropsykiatristen oireiden lääkehoito dementiassa

Neuropsykiatriset oireet ovat dementiassa tavallisia ja usein rasittavat eniten sekä potilasta että häntä hoitavia. Tässä katsauksessa on käyty läpi tämänhetkinen näyttö oireiden lääkehoidosta, yhteensä 29 tutkimusraporttia, mm. atyyppisistä ...