Kirjoitukset

Löytyi 88 kirjoitusta vuodelta 2005.

Ikääntymisfoorumin 2004 raportti

Ikääntymisfoorumin raportti on ilmestynyt. Raportti on saatavilla sähköisesti osoitteessa: http://www.stakes.fi/palvelut/ikaantynee...http://www.stakes.fi/palvelut/ikaantynee...

Virtsatieinfektioiden hoito vanhainkotivanhuksilla

Vanhainkotivanhusten antibioottihoitoa virtsatieinfektioihin ja niiden epäilyihin voitiin järkeistää monitekijäisellä interventio-ohjelmalla, johon kuului mm. lääkärien ja hoitohenkilökunnan koulutusta.Antibiottikuurien määrä virtsatietulehduksiin väheni ...

Päävammat ja dementia

Vakava päävamma altistaa dementian kehittymiselle myös yli 70 vuotiailla. Tämä ilmeni oululaisen väestötutkimuksen 9 vuoden seurannassa. Päävamma altisti dementian kehittymiselle varhaisemmalla iällä ja tässäkin tutkimuksessa samanaikainen APOE4 ...

Hormonikorvaushoito ja vartalomuutokset

Naisten hormonikorvaushoito ehkäisee murtumia, mutta myös kaatumisia. Olisiko kohentuneella lihaskunnolla osuutta? Tähän sopisi Women's Health Initiative-tutkimuksesta saatu tulos, jossa estrogeeni+progesteronihoito lumeeseen verrattuna näytti estävän ...

Geneettinen alttius murtumiin

Suuressa ruotsalaisessa kaksostutkimuksessa selvitettiin geenien osuutta osteoporoottisiin murtumiin. Keskimäärin geneettiset tekijät selittivät alle 20 % murtumariskistä, mutta vaihtelu oli suurta erityisesti iän suhteen. Geneettisillä tekijöillä oli ...

Dementiahoitopäivä 7.10.2005

Valtakunnallinen dementiahoitopäivä IX pidetään 7.10.2005 Helsingissä, Paasitornissa. Lisätietoja www.helsinki.fi/palmenia/helsinki/koulut...http://www.helsinki.fi/palmenia/helsinki...

Nitraatti vähentää sydänpotilaan riskiä?

Nitraattihoitoa on sepelvaltimotautipotilailla pidetty oireenmukaisena, rintakipuja estävänä ja vähentävänä hoitona. Suuri, yli 40 000 sydänpotilasta käsittävä vertailututkimus (GRACE-tutkimus, 21 % potilaista käytti nitraattia) viittaa kuitenkin siihen, ...

Verenpaineen hoito suojaa aivoja

Verenpaineen alentaminen aivovaltimotautia sairastavilla potilailla vähensi uusien aivojen valkean aineen muutosten ilmaantumista 43 %. Tulos saatiin PROGRESS-tutkimuksesta, jossa potilaita hoidettiin joko lumelääkkeellä tai ACE-estäjän (perindopriili) ...

Vanhojen vatsakipu syytä ottaa vakavasti

Vatsakivun takia päivystykseen hakeutuneilla keskimäärin 73 vuotiailla (360 potilasta) oire johti sairaalahoitoon lähes 60 %:lla, 18 %:lla tehtiin kirurginen tai muu invasiivinen toimenpide. 7 % otettiin uudelleen sairaalaan ja 2 viikon seurannassa 5 % ...

Vaikeaa dementiaa sairastavien vointi

Keinotekoisesta ruokinnasta pidättäytymisen vaikutuksia vaikeaa dementiaa sairastavien vanhainkotipotilaiden vointiin selvitettiin hollantilaisessa tutkimuksissa. Kovin suuria vaikutuksia ei keskimäärin havaittu, joskin potilaiden väliset erot olivat ...

Statiinihoito suojaa iäkkäitä sydänpotilaita

Usein epäillään kliinisten tutkimusten antavan liian hyvän kuvan hoitomuotojen tehosta, hoito ei ehkä tepsikään yhtä hyvin "normaaleilla" potilailla. Kolesterolitasoa pienentävä statiinihoito on yleensä vähentänyt valtimotautia 30-40 % satunnaistetuissa ...

Morfiini sydänpotilaalle - turvallistako?

Morfiini suonensisäisesti on perinteinen lääke sydäninfarktipotilaalle, jolla on kovia kipuja. Kuten usein on laita vanhojen hoitomuotojen kohdalla, sen lopullinen hyöty ja turvallisuus on puutteellisesti tutkittu. Suuri amerikkalainen vertailututkimus ...

Malnutrition in an Ageing Society - London Conference

The European Nutrition for Health Alliance is holding a conference in London on 14 September 2005. There is no conference fee. I hope you can join us. If you would like to send this to your colleagues please do so.If you have any queries please do not ...

Kohonnut verenpaine keski-iässä lyhentää elämää

Kohonnut verenpaine (systolinen paine yli 140 ja diastolinen yli 90) vaikuttaa haitallisesti pitkällä aikavälillä ja lyhentää elämää keskimäärin viidellä vuodella sekä miehillä että naisilla. Tulos perustuu amerikkailaisen Framingham-tutkimuksen ...

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 hankekokonaisuus

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi valmistelee yhteistyössä Teknillinen korkeakoulun (TKK) kanssa Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja ...

Kivun tunnistaminen dementiapotilaalla

Kivun tunnistamisasteikot näyttivät toimivan varsin hyvin dementiapotilailla. Tutkimuksessa vertailtiin 4 asteikkoa, lievää ja keskivaikeaa dementiaa potevista lähes kaikki ja vaikeassa dementiassa 40 % ymmärsivät ainakin yhden asteikon. Kaiken kaikkiaan ...