Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta vuoden 2006 tammikuulta.

Lonkkamurtumapotilailla selvä D-vitamiinivajaus

Suomalaisen selvityksen mukaan puolella lonkkamurtumapotilaista oli D-vitamiinivaus, pahiten laitoshoidossa olevilla. Kesän jälkeen vajausta oli kolmanneksella, mutta myöhäistalvella 2/3:lla. D-vitamiinin riittävään saantiin on monestakin syystä ...

Aldosteroni lyhentää telomeereja

Biologisen iän osoittimia ja tapoja pidentää biologista ikää etsitään innokkaasti. Kromosomien päissä olevien telomeerien pituus liittyy ikääntymiseen ja ilmeisesti rekisteröi happiradikaalien aiheuttamaa rasitusta. Aldosteroni on hormoni joka säätelee ...

Depression esiintyvyys ja ennuste iäkkäillä

Brittiläisessä selvityksessä depressiota (yli 5 pistettä 15:sta Geriatric Depression Scalen (GDS) mukaan) ilmaantui 8.4 %:lle yli 65 vuotiaista 2 vuoden seuranta-aikana. Depressio-oireet säilyivät yli 60 %:lla lähtövaiheen depressiivisistä. Kipuoireet ja ...

Pohjoismainen Gerontologiakongressi 28.5.-31.5.2006

18th Nordic Congress of Gerontology pidetään siis 28.–31.5. 2006 Jyväskylässä. ”Innovations for an Ageing Society”. Abstraktien jättöaika on 31.1.2006 mennessä, kiire on, mutta vielä ehtii eikä jää viime tippaankaan. Mahdollisimman paljon suomalaisia ...

Liikkuvilla vähemmän dementiaa

Amerikkalaisessa yli 65-vuotiaiden seurantatutkimuksessa säännöllisesti liikkuville ilmaantui vähemmän dementiaa (pääosin Alzheimerin tautia) yli 6 vuoden seurannan aikana. Vertailu suoritettiin niiden välillä, jotka liikkuivat vähintään kolmasti ...