Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2006 lokakuulta.

Uutta hoitoa verkkokalvon ikärappeumaan

Verkkokalvon rappeuma (makuladegeneraatio)on merkittävin vanhusten näön heikentymistä aiheuttava tila, joka koskettaa joka kolmatta yli 75 vuotiasta. 10 %:lla tilaan liittyy verisuonien uudismuodostusta, joka voi johtaa sokeutumiseen. Jo aiemmin ...

Atorvastatiini vähentää eteisvärinäriskiä

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen liittyy usein komplikaationa eteisvärinä, joka johtaa puolestaan komplikaatioihin ja pitkittää sairaalahoitoa. Aiemmin on havaittu statiinia saaneilla potilailla vähemmän eteisvärinää leikkauksen yhteydessä. Tämä ...

Tarkista näkö aivohalvauspotilaalla

Katsauksessa käydään läpi aivohalvauspotilaan näköongelmat, joita voidaan usein helposti korjata tai lievittää ja näin kohentaa toimintakykyä. Näön tarkistus pitää sisällyttää rutiiniselvityksiin aivohalvauspotilaalla. Suomalainen Aivoinfarktin Käypä ...

DHEA:sta ei nuoruuden lähteeksi?

Dehydroepiandrosteronia (DHEA) ja testosteroniakin on laajalti markkinoitu nuoruushormoneina ja "nuoruudenlähteinä". Kaksi vuotta kestänyt satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus ei tue näitä ajatuksia. Kovin suuria muutoksia ei elimistön toiminnassa ...

Vielä tarkemmin Gerontologian päivistä

TURVALLINEN VANHUUS - VI GERONTOLOGIAN PÄIVÄT4.-5.5.2007, Oulun yliopisto Gerontologian päivät ovat joka kolmas vuosi järjestettävä vanhenemisen tutkimuksen monitieteinen kansallinen kongressi, joka on tarkoitettu vanhenemisen ja vanhuuden tutkijoille, ...