Kirjoitukset

Löytyi 11 kirjoitusta vuoden 2006 marraskuulta.

Ei-lääkkeetömät hoidot käytösoireissa

Ei-lääkkeellisistä hoidoista saattaa olla hyötyä dementiapotilaiden käytöshäiriöiden hoidossa tutkimuksista tehdyn kattavan katsauksen mukaan. Johtopäätös perustuu kolmeen satunnaistettuun ja kontrolloituun tutkimukseen ja kuuteen N=1-tutkimukseen (yhden ...

Parempaa hoitomyöntyvyyttä

Huono hoitomyöntyvyys on merkittävä lääkehoidon ongelma. Tämän tutkimuksen mukaan sitä on kuitenkin mahdollista selvästi korjata ilmeisesti hyvinkin yksinkertaisin toimenpitein. Apteekkilhenkilökunnan toimeenpanema tehostettu ohjelma paransi keskimäärin ...

Lonkkasuojaimista kustannussäästöä vanhoilla

Lonkkasuojaimista on aiemmin todettu olevan hyötyä lonkkamurtumien ehkäisyssä. Tilastollisiin malleihin perustuvien laskelmien mukaan (kotona-asuvat yli 65-vuotiaat joilla ei aiempaa lonkkamurtumaa) lonkkasuojainten käyttöä kannattaisikin ehdottomasti ...

Oireeton virtsatietulehdus diabeetikoilla

OIreetonta virtsatietulehdusta ei ole syytä hoitaa vanhuksilla. Lisätukea tälle saadaan tutkimuksesta, jossa oireeton virtsatietulehdus ei huonontanut munuaistoimintaa tai nostanut merkitsevästi verenpainetta noin 6 vuoden seurannassa. Tutkittavat naiset ...

Pituus ja tuntohäiriö

5229:n amerikkalaisen yli 40 vuotiaan väestötutkimuksessa todettiin jalkojen tuntohäiriön olevan tavallisempi paitsi diabeetikoilla myös pitkillä yksilöillä. Tulos liittynee siihen, että pitkillä ihmisillä hermosolujen aksonitkin ovat pitemmät ja ...

Vanhat potilaat hyötyvät usein nuoria enemmän

Joidenkin huolena on ollut se, että vanhoja potilaita ei pitäisi hoitaa menetelmillä, joiden teho on osoitettu vain nuoremmilla. Ajatus on, että hoitoon saattaa liittyä sivuvaikutuksia, jotka kumoavat hoidosta saatavan hyödyn. Toisaalta vanhoilla tehtyjä ...

Katsaus dementian mekanismeista

Alzheimerin tauti ja verisuoniperäinen syy ovat tavallisimmat taustatekijät myöhäisiän dementiassa. Hermoperäisen - kolinergisen - järjestelmän vaurio on nähty erityisesti Alzheimerin taudin taustalla, mutta näkemykset ovat lähentymässä. Esimerkiksi ...

Currylla dementiaa ehkäisemään?

Currymausteseoksen aineosalla kurkumalla on antioksidanttivaikutusta ja tulehdusta vähentävää vaikutusta ja sen on kokeellisesti todettu vähentävän Alzheimerin taudin aivomuutoksia. Curryn käytön voisi siis olettaa vaikuttavan edullisesti dementian ...

Kaatuneitten riskit

Tutkimuksessa selvitettiin kaatumisen takia päivystykseen hakeutuneiden mutta sieltä kotiutettujen yli 60 vuotiaiden kaatumisriskiä. Selvitykset tehtiin kotikäynnillä. Vähintään 60 %;lla löytyi seuraavia riskitekijöitä:t monilääkitys (=useita ...

Synkopeen selvittely

Äkillisen tajunnanmenetyksen syitä selvitettiin 242:lla yli 65 vuotiaalla (160 yli 75 vuotiasta). Näistä viidellä oli TIA, kuudella epileptinen kohtaus ja 231:lla varsinainen synkopee. Hermostoperäinen (neuroreflektorinen tai ortostaattinen) syy löytyi ...