Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2006 joulukuulta.

Pyörrytystä ilman ikärajaa

Synkopeen eli pyörtymisen yleisyyttä yli 45-vuotiailla selvitettiin amerikkalaisessa väestötutkimuksessa. Pyörtymisen oli kokenut noin joka viides. Naisilla ilmiö oli tavallisempi (22 %, miehillä 15 %), sen sijaan iällä ei näyttänyt olevan merkitystä. ...

Propranololi dementiapotilailla

Rauhoittavien psyykenlääkkeiden runsasta käyttöä on aiheellisesti kritisoitu dementiapotilaiden käytösongelmien hoidossa. Sen sijaan varsinaisten Alzheimerlääkkeiden käyttö on syytä optimoida. Myös vanha beetasalpaaja propranololi on taas pulpahtanut ...

Folaatinanto hidastaa kuulon heikkenemistä

Folaatinpuutteen on aiemmin todettu liittyvän kuulonalenemaan. Hollantilaisessa satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin folaatin (800 mikrogr/pv) vaikutuksia kuuloon iäkkäillä miehillä kolmen vuoden ajan. Folaatin anto hidasti ...

E-vitamiini ei vaikuta kognitioon terveillä naisilla

Koska E-vitamiini on vahva antioksidantti, sen annon on arveltu estävän henkisten toimintojen (kognition) heikentymistä. Tätä testattiin satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa lähes 40 000:lla vähintään 65-vuotiaalla naisella yli 5 vuoden ...

Vuoden 2007 geriatrian ja gerontologian tapahtumia

Helsingin Lääkäripäivät viikolla 2 ja Pohjolan Lääkäripäivät viikolla 7, molemmissa myös geriatrista ohjelmaa (vanha vatsa, diabetes ym).25.-26.1. Geriatripäivät Tampereella8.3. SGF:n vuosikokoussymposium Helsingissä aiheena geriatrinen ...

Anemia sydämen vajaatoiminnassa

Edenneeseen sydämen vajaatoimintaan liittyy usein anemia. Tavallisesti syyn on arveltu olevan monitekijäinen, mutta ainakin noin 60-vuotiailla potilailla tavallisin syy näyttää tuoreen tutkimuksen mukaan olevan raudanpuute (73 %:lla). Seerumin ferritiini ...

Luontaistuotteet ja vaihdevuosioireet

Estrogeenista on taas käyty keskustelua vaihdevuosivaivojen hoidossa ja monet naiset etsivät oireisiinsa apua luontaistuotteista. Niiden hyöty on kuitenkin kyseenalainen. Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa vertailtiin luontaistuotteena käytettyä ...