Kirjoitukset

Löytyi 13 kirjoitusta vuoden 2006 helmikuulta.

Mikä vanhentaa kasvoja?

Se, että näyttää ikäsitään vanhemmalta lisää kuolemanriskiä. Mutta mikä vaikuttaa ulkonäköön? Tätä tutkittin tanskalaisessa kaksostutkimuksessa, jossa elintapojen lisäksi oli käytössä myös kasvokuva yli 70 vuotiaista osallistujista. Miehillä kasvoja ...

Tarkista antikolinergikuorma

Ranskalaisessa tutkimuksessa seurattiin 372 yli 60 vuotiasta (joilla ei ollut dementiaa), joista 9 % käytti jotain antikolinergisesti vaikuttavaa lääkettä. 80 %:lla käyttäjistä todettiin tutkimuksissa viitteet lievästä kognitiivisesta heikentymisestä ...

Harriet Finne-Soverista Vuoden 2006 geriatri

Lääketieteen tohtori ja geriatrian erikoislääkäri Harriet Finne-Soveri on valittu Vuoden 2006 geriatriksi. Valinnan teki Suomen Geriatrit. Valintaperusteina olivat laitoshoidon kehittäminen ja geriatrian näkyvyyden lisääminen. Harriet Finne-Soveri on ...

Vihreä tee hyväksi aivoille?

yli 69 vuotiailla japanilaisilla tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa, vihreän teen juontiin liittyi parempi kognitio. Vähintään 2 kuppia päivässä vihreää teetä nauttivilla oli 54 % pienempi todennäköisyys sille, että dementian seulontaan käytetyn ...

NorAge ja kongressi Turussa 2007

NORAGE (Nordic Society for Research in Brain Ageing) was founded in 1991 to improve mental and neurological health in the elderly, and functions as a Nordic forum for communication and information on these issues. NORAGE supports both basic and clinical ...

Alzheimerlääkkeiden hyödyt

Vuonna 2001 brittiläinen National Institute for Health and Clinical Excellence eli NICE julkaisi suosituksensa, jonka mukaan asetyylikolinesteraasiestäjiä (galantamiini, donepetsiili, ja rivastigmiini) voidaan käyttää lievää ja keskivaikeaa Alzheimerin ...

Geriatrit: EUGMS kongressi Genevessä elokuussa

Euroopan Unionin geriatriyhdistyksen EUGMS) kongressi on elokuun lopulla Genevessä. Kongressit ovat osoittautuneet erittäin hyviksi ja mielenkiintoisiksi. Ja jos lähettää abstraktin, voi esim. SGF:lta anoa matka-apurahaa.Käykää kongressin nettisivulla ...

Geriatrian perusopetuksen 10 käskyä

International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) on antanut ehdotuksen Geriatrian perusopetuksen "10 käskyksi". Kommentoikaa vapaasti.1. Ymmärrä vanhenemisen biologiaa niin, että osaat yhdistää sen vanhuspotilaan sairauden kliiniseen ...

Varfariini ja osteoporoosi

Varfariini on tärkeä lääke estämään aivohalvauksia iäkkäillä potilailla, joilla on krooninen eteisvärinä. Varfariinin vaikutus perustuu K-vitamiinin estoon ja se voi puolestaan vaikuttaa epäedullisesti luun muodostukseen. Amerikkalaisessa selvityksessä ...