Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2006 maaliskuulta.

SGF vuosikokoussymposium 24.3.2006

SGF:n jäsenet: Vuosikokoussymposium pidetään siis 24.3. klo 10 alkaen Helsingissä Valkoisessa salissa, Aleksanterinkatu 16-18. Erittäin mielenkiintoinen ohjelma, ensimmäinen kutsu jo mennyt, ilmoittautukaa pikaisesti.

Pitkä lentomatka kirjaimellisesti hyydyttää

Pitkä, 8 tunnin lentomatka näyttää joillakin henkilöillä lisäävän veren hyytymistaipumusta. Tämä on siis lisäriski laskimotulpille istumisen ja sen kautta huonontuvan alaraajojen verenkierron lisäksi. Asiaa tutkittiin terveillä koehenkilöillä ja tuloksia ...

Tehokkaampaa kivunhoitoa

Pitkävaikutteiset opioidit näyttivät hyödyllisiltä ja turvallisilta kroonisen (ei syöpään liittyvän) kivun hoidossa vanhainkotipotilailla. Yli 10 000 potilasta seurattiin 6 kuukauden ajan. 40 % ei käyttänyt kipulääkkeitä, ei-opiaattikipulääkkeitä käytti ...

American Heart Associationin (AHA) epidemiologia- ja preventiojaoksen vuotuinen kongressi (46th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention) 2.-5.3.2006

Kongressi pidettiin tänä vuonna kesäisen lämpimässä Phoenixissa, Arizonassa. Osallistujamäärä on näissä kongresseissa suhteellisen pieni, vain muutama sata, ja pääosin amerikkalaisia tutkijoita. Monet heistä esiintyvät säännöllisesti maailman ...

Apurahaa gerontologisiin tutkimuksiin

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminenSuomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden käytännön sovelluksiin säätiö jakaa 8.000,- euroa apurahoina ensisijaisesti sosiaaligerontologisiin ...

Nestetankkaus iäkkäillä

1,5 litran vesimäärän lisäys päivittäin 6 kuukauden ajan ei juuri vaikuttanut 55-75-vuotiaiden vointiin. Munuaisten toiminta, suolatasapaino ja verenpaine ja elämänlaatu säilyivät suunnilleen ennallaan. Tosin suurin osa pystyi lisäämään juodun veden ...

Ikääntyneiden elämänlaadun mittaaminen

Vanhustyön keskusliiton ansiokkaassa tutkimusraporttisarjassa on uusimpana ilmestynyt kirja Voiko ikääntyneiden elämänlaatua mitata? (Tutkimusraportti 12). Kirjassa käsitellään mm. 15D, RAND-36 ja WHOQOL mittareiden etuja ja heikkouksia ja pohditaan ...

Liikunta, panttaus ja tulehdus

Krooninen tulehdustila on yksi ikääntymisen vaikutuksiin ja sairauksiin liittyvä taustatekijä ja sitä voidaan mitata herkällä CRP:lla. Elimistön antioksidanttikyky näyttää myös olevan käänteisessä yhteydessä tulehdusaktiivisuuteen. CRP:lla mitattu ...

100-vuotiaitten ominaisuudet

Vain 2 % tokiolaisista 100-vuotiaista oli terveydentilaltaan "erinomainen", 18 % luokiteltiin normaaleiksi (hyvin säilynyt kognitio ja toimintakyky), 55 % oli hauraan raihnaita (frail) ja 25 % erityisen heiveröisiä (fragile). Arviointiin käytettiin ...