Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2006 huhtikuulta.

Muisti säilyy paremmin verenpaineen hoidolla

Honolulu Asia Aging Studyn pitkäaikaisseurannan mukaan kohonneen verenpaineen hoidolla voidaan merkittävästi pienentää dementian ja Alzheimerin taudin riskiä. Verrattuna hoitamattomiin verenpainepotilaisiin, yli 12 vuotta verenpainelääkityillä oli 60 % ...

Äkkiä ylös lonkkamurtuman jälkeen

Seurantatutkimuksessa selvitettiin lonkkamurtuman jälkeisen vuodelevon vaikutusta kuolleisuuteen ja toimintakykyyn. Keskimäärin vuodelepo kestii 5.2 päivää. Vähemmän vuoteessa olleilla oli pienempi 6 kuukauden kuolleisuus ja parempi toimintakyky 2 ...

Korkeatasoinen InterRAI-symposium 8.6.2006

Kansainvälinen interRAI-seminaari Kokkolassa 8.6.2006. Kansainvälinen interRAI-tutkijajärjestö kokoontuu Suomessa kesäkuun alussa. Tämän tapahtuman yhteydessä Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus järjestää yhdessä Stakesin kanssa ...

Kuulo ja suhtautuminen vanhenemiseen

Kuulon heikkenesen ajatellaan usein liittyvän väistämättömiin biologisiin tekijöihin, kuten kuuloketjun vaurioitumiseen tai sisäkorvan degeneraatioon. Kuulon heikkenemiseen vaikuttavat sosiaaliset ja psykologiset tekijät ovat sen sijaan jääneet ...

HAKU SOSIAALIGERONTOLOGIAN MAISTERIOHJELMAAN

SOSIAALIGERONTOLOGIA www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/...Sosiaaligerontologian maisteriohjelmassa (120 op/ 40 ov syventäviä opintoja) tarkastellaan sosiologian, sosiaali/yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön lähtökohdista ikääntyvän yhteiskunnan ...

Omega-3 rasvahapot sairauksien ehkäisyssä

Uusin katsaus omega-3 rasvahapoilla (mm. kaloissa) tehdyistä tutkimuksista ei löydä selvää osoitusta siitä, että näiden rasvahappojen käytöllä voitaisiin vähentää kuolleisuutta, valtimosairauksia tai syöpää. Tulokset eri tutkimuksissa kylläkin ...