Kirjoitukset

Löytyi 9 kirjoitusta vuoden 2006 toukokuulta.

Kolonoskopiaseulonnan hyöty yli 80 vuotiailla

Kolonoskopiaa ei paksusuolen tähystystä käytetään enenevästi myös syövän esiasteiden seulontaan. Yläikärajoja ei yleensä ole asetettu. Tässä tutkimuksessa vertailtiin seulonnan hyötyä eri ikäryhmissä. Vaikka pahanlaatuisten löydösten määrä karttui iän ...

Sekavuuden yksilöllinen hoito - mitä hyötyä?

Tehostettu monitekijäinen ja yksilöllinen hoito sekavuuden takia sairaalahoitoon joutuneille vanhuksille (keskim. ikä 83 vuotta, kolmanneksella dementia) nopeutti sekavuuden korjaantumista ja vaikutti myös edullisesti kognitioon 6 kuukauden seurannan ...

Tunne sosiaalinen tuesta ja kuolleisuus

Tunne sosiaalisesta tuesta liittyi parempaan 10 vuoden ennusteeseen yli 80 vuotiailla suomalaisilla. Naisilla ero kuolleisuudessa oli jopa 2.5-kertainen eniten ja vähiten sosiaalista tukea tuntevien välillä, ero säilyi erilaisten vakiointien jälkeen. ...

Selkäkivut eivät vähenekään?

Selkävaivojen on ajateltu vähenevän ikäännyttäessä yli 60 vuoden. Näin ei kuitenkaan näytä olevan eri tutkimuksia koskevan katsauksen valossa. Selkäkipu on tavallisimpia iäkkäiden valittamia vaivoja, ja erityisesti hankalammat selvävaivojen syyt ...

Parathormoni osteoporoosin hoidossa

Luuntiheyttä lisäävä parathormonihoito (teriparatiidi) näyttää sopivan myös yli 75-vuotiaiden osteoporoosin hoitoon. Hyödyt ja sivuvaikutukset vaikuttavat samoilta kuin nuoremmillakin potilailla. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat kuitenkin ...

Parempaa Alzheimerpotilaiden avohoitoa

Moniammatillinen hoitotiimi kohensi Alzheimerpotilaiden ja heidän omaistensa vointia satunnaistetussa tutkimuksessa avohoidossa. Hoitoryhmän potilailla oli merkitsevästi vähemmän käytösoireita ja psyykkisiä oireita kuin verrokeilla, myös läheisten ...

Laitoshoidon riskitekijät

Elämäntapaan liittyvät riskitekijät (tupakointi, lihavuus, vähäinen liikunta, kohonnut verenpaine) ennustivat sekä 45-64 vuotiaiden että 65-74-vuotiaiden alunperin kotona-asuvien riskiä joutua laitoshoitoon 20 vuoden seurannassa. Jos riskitekijöitä oli ...

Effectiveness of Collaborative Care for Older Adults With Alzheimer Disease in Primary Care A Randomized Controlled Trial Christopher M. Callahan, MD; Malaz A. Boustani, MD, MPH; Frederick W. Unverzagt, PhD; Mary G. Austrom, PhD; Teresa M. Damush, PhD; ...