Kirjoitukset

Löytyi 11 kirjoitusta vuoden 2006 kesäkuulta.

Homokysteiinin alentaminen ja kognitiivinen toiminta

Koholla olevan homokysteiinipitoisuuden alentamisesta B-vitamiiniyhdistelmällä ei näyttänyt olevan hyötyä kognitiivisen toiminnan kannalta. Tutkimus oli satunnaistettu ja lumekontrolloitu ja kesti 2 vuotta. Koehenkilöt olivat terveitä yli 65 vuotiaita, ...

100-vuotiaat leikkauksissa

Suomalaisen tutkimuksen mukaan 100-vuotiaat kestävät leikkauksia ja anestesiaa yllättävän hyvin. Aineistoon kuuluivat kaikki 12 vähintään 100-vuotiasta (keski-ikä 101 vuotta) potilasta Hyksissä vuosina 1990-2004, joille oli tehty 9 lonkkaleikkausta, 4 ...

Lääkkeet ja kaatumistaipumus

Ennemmin kuin itse lääkitys olilääkitystä vaativa sairaus yli 65-vuotiaiden kotona-asuvien kaatumisen todellisena syynä hongkongilaisen tutkimuksen mukaan. Tämä onkin loogista, vaikka usein ajatus kulkee juuri toisinpäin. Yli 4000 henkilön aineistossa ...

Statiinin käyttäjillä vähemmän harmaakaihia

Amerikkalaisessa väestötutkimuksessa statiini-kolesterolilääkkeen käyttäjillä ilmaantui seurannassa 45 % vähemmän harmaakaihia kuin niillä, joilla ei ollut statiinia. Mahdollinen vaikutusmekanismi liittyy statiinien antioksidanttivaikutukseen. ...

Yöllinen virtsaamistarve ja ylipaino

Ylipaino lisää myös yöllisen virtsaamistarpeen (nokturia) todennäköisyyttä väestökyselyn mukaan. Näin varsinkin naisilla. Kysely tehtiin yli 6000 suomalaiselle, joista vanhimmat olivat 79 vuotiaita. Nokturia on vanhoilla ongelma, joka haittaa ...

Tyydytettyjen rasvojen saanti yhteydessä dementiaan

Tyydytettyjen rasvojen saanti keski-iässä ennustaa myös dementian kehittymistä, erityisesti niillä, joilla on Alzheimerin taudille altistava ApoE 4 genotyyppi. Tämä todettiin suomalaisessa tutkimuksessa yli 20 vuoden seurannan aikanana. ...

Sopimattomat lääkkeet vanhainkodissa - mikä on haitta?

Vanhusten lääkkeiden käytöstä on paljon mielipiteitä, mutta lisääntyvästi myös tutkimusta. Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin vanhuksille "sopimattomien" lääkkeiden (määritelty ns. Beersin kriteerien perusteella) käyttöä 425:lla vanhainkoti- ja ...

Kaliumsuola vähentää vanhojen miesten sydäntauteja

Kaliumpitoinen suola vähensi sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta 41 % tavanomaiseen suolaan verrattuna keskimäärin 75-vuotiailla veteraanikodissa asuvilla miehillä. Tutkimus tehtiin Taiwanissa, se oli satunnaistettu ja kesti noin 2 ½ vuotta.Chang ym. ...

AKE-lääkkeistä hyötyä Alzheimerpotilaille

Asetyylikolinesteraasi-estäjälääkkeiden (AKE-lääkkeet) hyötyä Alzheimerpotilaiden hoidossa selvitettiin ranskalaisessa tutkimuksessa. Tutkimus kattoi vuodet 1994-2002, joten siinä voitiin vertailla potilaiden tilannetta ennen ja jälkeen näiden lääkkeiden ...

18. Pohjoismainen Gerontologiakongressi onnistui hyvin

18. Pohjoismainen Gerontologiakongressi päättyi 31.5. Jyväskylässä. Osallistujia oli noin 650 monitieteisesti ja pääasiassa eri Pohjoismaista. Järjestelyt Paviljongissa onnistuivat erinomaisesti ja sääkin oli kohtalaisen hyvä, tieteellisestä annista ...