Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta vuoden 2006 syyskuulta.

Diabeteksen riskimerkitys vanhalla iällä

Tyypin 2 diabetes yleistyy kovaa vauhtia ja eniten sitä esiintyy – samoin kuin uusia tapauksia ilmaantuu – yli 65 vuotiailla. Diabetes lisää valtimosairauksien ja kuoleman riskiä ja huonontaa elämänlaatua. Suuri osa diabetestutkimuksesta, myös hoitoon ...

MRI workshop in Kuopio, December 11-13, 2006

12th Kuopio Bio-NMR workshop MAGNETIC RESONANCE IMAGING ANDSPECTROSCOPY AS TOOLS TO STUDY NEURODEGENERATION IN VIVOwill be organized in December 11-13, 2006 in Kuopio.The workshop will cover topics from basic principlesof MRI techniques to applications ...

Vielä muistoja EUGMS- KONGRESSISTA 23.-26.8.2006

European Union Geriatric Medicine Society- eli EUGMS:n kongressi antoi mahdollisuuden kuulla geriatrian alan huippuja eri puolilta maailmaa, vertailla hoitokäytäntöjä eri maiden välillä, ja mikä tärkeintä, antoi mahdollisuuden keskusteluun tutkijoiden ...

Matala D-vitamiinipitoisuus altistaa laitoshoidolle

Hollantilaisessa tutukimuksessa mitattiin D-vitamiinin esiaste 25-hydroksivitamiini D [25(OH)D] yli 1200:lta vähintään 65-vuotiaalta ja seurattiin heidän vaiheitaan 6 vuoden ajan. D-vitamiinivajaus lisäsi laitoshoitoriskin 3.5-kertaiseksi, ...

Hankala kipu tavallista iäkkäillä kotona asuvilla

Kroonista ja haittaavaa kipua esiintyy vanhuksilla paljon, mutta seon usein alidiagnosoitu ja alihoidettu. Espanjalaisen väestöselvityksen mukaan kroonista kipua esiintyi lähes kuudellakymmenellä prosentilla, näistä yli 40 %.lla kipu oli laadultaan ...