Kirjoitukset

Löytyi 111 kirjoitusta vuodelta 2006.

Oireeton virtsatietulehdus diabeetikoilla

OIreetonta virtsatietulehdusta ei ole syytä hoitaa vanhuksilla. Lisätukea tälle saadaan tutkimuksesta, jossa oireeton virtsatietulehdus ei huonontanut munuaistoimintaa tai nostanut merkitsevästi verenpainetta noin 6 vuoden seurannassa. Tutkittavat naiset ...

Vielä muistoja EUGMS- KONGRESSISTA 23.-26.8.2006

European Union Geriatric Medicine Society- eli EUGMS:n kongressi antoi mahdollisuuden kuulla geriatrian alan huippuja eri puolilta maailmaa, vertailla hoitokäytäntöjä eri maiden välillä, ja mikä tärkeintä, antoi mahdollisuuden keskusteluun tutkijoiden ...

Folaatinanto hidastaa kuulon heikkenemistä

Folaatinpuutteen on aiemmin todettu liittyvän kuulonalenemaan. Hollantilaisessa satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin folaatin (800 mikrogr/pv) vaikutuksia kuuloon iäkkäillä miehillä kolmen vuoden ajan. Folaatin anto hidasti ...

Ei-lääkkeetömät hoidot käytösoireissa

Ei-lääkkeellisistä hoidoista saattaa olla hyötyä dementiapotilaiden käytöshäiriöiden hoidossa tutkimuksista tehdyn kattavan katsauksen mukaan. Johtopäätös perustuu kolmeen satunnaistettuun ja kontrolloituun tutkimukseen ja kuuteen N=1-tutkimukseen (yhden ...

Lonkkamurtumapotilailla selvä D-vitamiinivajaus

Suomalaisen selvityksen mukaan puolella lonkkamurtumapotilaista oli D-vitamiinivaus, pahiten laitoshoidossa olevilla. Kesän jälkeen vajausta oli kolmanneksella, mutta myöhäistalvella 2/3:lla. D-vitamiinin riittävään saantiin on monestakin syystä ...

Kolonoskopiaseulonnan hyöty yli 80 vuotiailla

Kolonoskopiaa ei paksusuolen tähystystä käytetään enenevästi myös syövän esiasteiden seulontaan. Yläikärajoja ei yleensä ole asetettu. Tässä tutkimuksessa vertailtiin seulonnan hyötyä eri ikäryhmissä. Vaikka pahanlaatuisten löydösten määrä karttui iän ...

AKE-lääkkeistä hyötyä Alzheimerpotilaille

Asetyylikolinesteraasi-estäjälääkkeiden (AKE-lääkkeet) hyötyä Alzheimerpotilaiden hoidossa selvitettiin ranskalaisessa tutkimuksessa. Tutkimus kattoi vuodet 1994-2002, joten siinä voitiin vertailla potilaiden tilannetta ennen ja jälkeen näiden lääkkeiden ...

Hankala kipu tavallista iäkkäillä kotona asuvilla

Kroonista ja haittaavaa kipua esiintyy vanhuksilla paljon, mutta seon usein alidiagnosoitu ja alihoidettu. Espanjalaisen väestöselvityksen mukaan kroonista kipua esiintyi lähes kuudellakymmenellä prosentilla, näistä yli 40 %.lla kipu oli laadultaan ...

Aldosteroni lyhentää telomeereja

Biologisen iän osoittimia ja tapoja pidentää biologista ikää etsitään innokkaasti. Kromosomien päissä olevien telomeerien pituus liittyy ikääntymiseen ja ilmeisesti rekisteröi happiradikaalien aiheuttamaa rasitusta. Aldosteroni on hormoni joka säätelee ...

SGF vuosikokoussymposium 24.3.2006

SGF:n jäsenet: Vuosikokoussymposium pidetään siis 24.3. klo 10 alkaen Helsingissä Valkoisessa salissa, Aleksanterinkatu 16-18. Erittäin mielenkiintoinen ohjelma, ensimmäinen kutsu jo mennyt, ilmoittautukaa pikaisesti.