Kirjoitukset

Löytyi 111 kirjoitusta vuodelta 2006.

Synkopeen selvittely

Äkillisen tajunnanmenetyksen syitä selvitettiin 242:lla yli 65 vuotiaalla (160 yli 75 vuotiasta). Näistä viidellä oli TIA, kuudella epileptinen kohtaus ja 231:lla varsinainen synkopee. Hermostoperäinen (neuroreflektorinen tai ortostaattinen) syy löytyi ...

Vielä tarkemmin Gerontologian päivistä

TURVALLINEN VANHUUS - VI GERONTOLOGIAN PÄIVÄT4.-5.5.2007, Oulun yliopisto Gerontologian päivät ovat joka kolmas vuosi järjestettävä vanhenemisen tutkimuksen monitieteinen kansallinen kongressi, joka on tarkoitettu vanhenemisen ja vanhuuden tutkijoille, ...

DHEA:sta ei nuoruuden lähteeksi?

Dehydroepiandrosteronia (DHEA) ja testosteroniakin on laajalti markkinoitu nuoruushormoneina ja "nuoruudenlähteinä". Kaksi vuotta kestänyt satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus ei tue näitä ajatuksia. Kovin suuria muutoksia ei elimistön toiminnassa ...

Tarkista näkö aivohalvauspotilaalla

Katsauksessa käydään läpi aivohalvauspotilaan näköongelmat, joita voidaan usein helposti korjata tai lievittää ja näin kohentaa toimintakykyä. Näön tarkistus pitää sisällyttää rutiiniselvityksiin aivohalvauspotilaalla. Suomalainen Aivoinfarktin Käypä ...

Atorvastatiini vähentää eteisvärinäriskiä

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen liittyy usein komplikaationa eteisvärinä, joka johtaa puolestaan komplikaatioihin ja pitkittää sairaalahoitoa. Aiemmin on havaittu statiinia saaneilla potilailla vähemmän eteisvärinää leikkauksen yhteydessä. Tämä ...

Uutta hoitoa verkkokalvon ikärappeumaan

Verkkokalvon rappeuma (makuladegeneraatio)on merkittävin vanhusten näön heikentymistä aiheuttava tila, joka koskettaa joka kolmatta yli 75 vuotiasta. 10 %:lla tilaan liittyy verisuonien uudismuodostusta, joka voi johtaa sokeutumiseen. Jo aiemmin ...

Diabeteksen riskimerkitys vanhalla iällä

Tyypin 2 diabetes yleistyy kovaa vauhtia ja eniten sitä esiintyy – samoin kuin uusia tapauksia ilmaantuu – yli 65 vuotiailla. Diabetes lisää valtimosairauksien ja kuoleman riskiä ja huonontaa elämänlaatua. Suuri osa diabetestutkimuksesta, myös hoitoon ...

MRI workshop in Kuopio, December 11-13, 2006

12th Kuopio Bio-NMR workshop MAGNETIC RESONANCE IMAGING ANDSPECTROSCOPY AS TOOLS TO STUDY NEURODEGENERATION IN VIVOwill be organized in December 11-13, 2006 in Kuopio.The workshop will cover topics from basic principlesof MRI techniques to applications ...

Vielä muistoja EUGMS- KONGRESSISTA 23.-26.8.2006

European Union Geriatric Medicine Society- eli EUGMS:n kongressi antoi mahdollisuuden kuulla geriatrian alan huippuja eri puolilta maailmaa, vertailla hoitokäytäntöjä eri maiden välillä, ja mikä tärkeintä, antoi mahdollisuuden keskusteluun tutkijoiden ...

Matala D-vitamiinipitoisuus altistaa laitoshoidolle

Hollantilaisessa tutukimuksessa mitattiin D-vitamiinin esiaste 25-hydroksivitamiini D [25(OH)D] yli 1200:lta vähintään 65-vuotiaalta ja seurattiin heidän vaiheitaan 6 vuoden ajan. D-vitamiinivajaus lisäsi laitoshoitoriskin 3.5-kertaiseksi, ...

Hankala kipu tavallista iäkkäillä kotona asuvilla

Kroonista ja haittaavaa kipua esiintyy vanhuksilla paljon, mutta seon usein alidiagnosoitu ja alihoidettu. Espanjalaisen väestöselvityksen mukaan kroonista kipua esiintyi lähes kuudellakymmenellä prosentilla, näistä yli 40 %.lla kipu oli laadultaan ...