Kirjoitukset

Löytyi 111 kirjoitusta vuodelta 2006.

Kuopio Stroke Symposium 2007

Korkeatasoinen Kuopio Stroke Symposium 2007 järjestetään 6.-8.6.2007. Tieteellinen osa on osaksi englanniksi, perjantai 8.6. aivohalvauskuntoutuksesta on suomeksi. Lisätiedot nettisivulta.http://www.uku.fi/stroke2007

Euroopan Unionin geriatriyhdistyksen (EUGMS) kongressi

Euroopan Unionin geriatriyhdistyksen (EUGMS) kongressi pidettiin Genevessä 23-26.8.2006. EUGMS on Euroopan Unionin ja siihen läheisesti liittyvien maiden geriatrien yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää geriatrian asemaa ja vanhustenhoitoa ...

Supersatavuotiaista oppia

Eri sairauksien merkitystä voi tutkia myös selvittämällä, mikä estää pääsyn korkeaan ikään. Elinikä on – ainakin toistaiseksi – pidentynyt ja nyt alkaa jopa 110 vuotta täyttäneitä riittää epidemiologisiin selvityksiin. 32 tällaista ”supersatavuotiasta”, ...

Tosivanhat lääkärit

Lyhyt kuvaus ”superlääkäreistä”, amerikkalaiseen Physicians’ Health Study:iin osallistuneista hyvin iäkkäistä lääkäreistä, valottaa osaltaan erästä puolta vanhenemisesta. Seurattavien joukossa on 101 vuotias lääkäri, joka vielä tekee kotikäyntejä ja ...

Valtakunnallinen dementiahoitopäivä 6.10.2006

10. valtakunnallinen dementiahoitopäivä teemana dementiapotilaan sekavuusoireyhtymän ja kivun hoito, järjestetään Helsingissä 6.10. klo 8.30-15.45 kongressikeskus Paasitornissa.Ilmoittautuminen 19.9. mennessä. Lisätiedot: ...

British Geriatrics Society Autumn and Spring Meeting

Tiedoksi brittien geriatriyhdistyksen kokouksista: British Geriatrics Society Autumn Meeting, Wednesday 4th - Friday 6th October 2006. Harrogate International Centre, Harrogate, UKScientific Programme includes:* Marjory Warren Guest Lecture: Whither ...

Eteisvärinää voi ehkäistä

Eteisvärinä on varsin tavallinen rytmihäiriö vanhuksilla ja voi aiheuttaa aivohalvauksen. Angiotensiinijärjestelmään vaikuttavilla lääkkeillä (ACE-estäjät, ATR-salpaajat) näyttää olevan eteisvärinää ehkäisevää vaikutusta.Yhdeksässä näillä lääkkeillä ...

Homokysteiinin alentaminen ja kognitiivinen toiminta

Koholla olevan homokysteiinipitoisuuden alentamisesta B-vitamiiniyhdistelmällä ei näyttänyt olevan hyötyä kognitiivisen toiminnan kannalta. Tutkimus oli satunnaistettu ja lumekontrolloitu ja kesti 2 vuotta. Koehenkilöt olivat terveitä yli 65 vuotiaita, ...

100-vuotiaat leikkauksissa

Suomalaisen tutkimuksen mukaan 100-vuotiaat kestävät leikkauksia ja anestesiaa yllättävän hyvin. Aineistoon kuuluivat kaikki 12 vähintään 100-vuotiasta (keski-ikä 101 vuotta) potilasta Hyksissä vuosina 1990-2004, joille oli tehty 9 lonkkaleikkausta, 4 ...

Statiinin käyttäjillä vähemmän harmaakaihia

Amerikkalaisessa väestötutkimuksessa statiini-kolesterolilääkkeen käyttäjillä ilmaantui seurannassa 45 % vähemmän harmaakaihia kuin niillä, joilla ei ollut statiinia. Mahdollinen vaikutusmekanismi liittyy statiinien antioksidanttivaikutukseen. ...

Lääkkeet ja kaatumistaipumus

Ennemmin kuin itse lääkitys olilääkitystä vaativa sairaus yli 65-vuotiaiden kotona-asuvien kaatumisen todellisena syynä hongkongilaisen tutkimuksen mukaan. Tämä onkin loogista, vaikka usein ajatus kulkee juuri toisinpäin. Yli 4000 henkilön aineistossa ...

Tyydytettyjen rasvojen saanti yhteydessä dementiaan

Tyydytettyjen rasvojen saanti keski-iässä ennustaa myös dementian kehittymistä, erityisesti niillä, joilla on Alzheimerin taudille altistava ApoE 4 genotyyppi. Tämä todettiin suomalaisessa tutkimuksessa yli 20 vuoden seurannan aikanana. ...

Yöllinen virtsaamistarve ja ylipaino

Ylipaino lisää myös yöllisen virtsaamistarpeen (nokturia) todennäköisyyttä väestökyselyn mukaan. Näin varsinkin naisilla. Kysely tehtiin yli 6000 suomalaiselle, joista vanhimmat olivat 79 vuotiaita. Nokturia on vanhoilla ongelma, joka haittaa ...

Sopimattomat lääkkeet vanhainkodissa - mikä on haitta?

Vanhusten lääkkeiden käytöstä on paljon mielipiteitä, mutta lisääntyvästi myös tutkimusta. Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin vanhuksille "sopimattomien" lääkkeiden (määritelty ns. Beersin kriteerien perusteella) käyttöä 425:lla vanhainkoti- ja ...

Kaliumsuola vähentää vanhojen miesten sydäntauteja

Kaliumpitoinen suola vähensi sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta 41 % tavanomaiseen suolaan verrattuna keskimäärin 75-vuotiailla veteraanikodissa asuvilla miehillä. Tutkimus tehtiin Taiwanissa, se oli satunnaistettu ja kesti noin 2 ½ vuotta.Chang ym. ...

AKE-lääkkeistä hyötyä Alzheimerpotilaille

Asetyylikolinesteraasi-estäjälääkkeiden (AKE-lääkkeet) hyötyä Alzheimerpotilaiden hoidossa selvitettiin ranskalaisessa tutkimuksessa. Tutkimus kattoi vuodet 1994-2002, joten siinä voitiin vertailla potilaiden tilannetta ennen ja jälkeen näiden lääkkeiden ...