Kirjoitukset

Löytyi 82 kirjoitusta vuodelta 2007.

Virukset ja koulutustaso

Alempi sosioekonominen asema lisää tunnetusti monien sairauksien riskiä, mutta välittävät mekanismit ovat huonosti tunnettuja. Tupakointi ja muut elintapatekijät ovat hyvä selitys, mutta myös piilevillä infektioilla voi olla merkitystä tuoreen ...

Lentomatkailun riskit

Kaikesta huolimatta lentomatkailu on edelleenkin turvallisimpia matkustustapoja. Vuonna 2006 koko maailmassa kuoli 863 ihmistä 27:ssa lento-onnettomuudessa, pelkästään Suomessa kuoli maaliikenneonnettomuuksissa puolensataa ihmistä. Silti ...

Nikamamurtuma riskin osoittimena

Olemassa oleva nikamamurtuma lisää selvästi uuden nikamamurtuman riskiä myös pitkällä tähtäimellä ja riippumatta luuntiheydestä. Lähes 10 000 amerikkalaisen naisen aineistossa uuden murtuman riski oli 4-kertaisesti lisääntynyt. 15 vuoden seurannassa uusi ...

Aivomuutokset kognition heiketessä

Kahdessa tutkimuksessa on vertailtu pään magneettitutkimuksessa tapahtuvia muutoksia kognition heikentyessä lieväksi häiriöksi (MCI) ja edelleen dementia-asteiseksi.Aivoventrikkelien koko laajeni surkastumisen merkkinä keskimäärin 24 kuukautta ennen MCI ...

Aivohalvauksen ja dementian riski

Pitkäkestoisesta Framingham-tutkimuksesta on laskettu elämänaikainen riski sairastua aivohalvaukseen tai dementiaan. Keski-ikäisellä naisella aivohalvausriski on 1/5 ja miehellä 1/6.Alzheimerin taudin vastaava riski on naisilla 1/5 ja miehillä 1/10. ...

Kalsium ja murtumariski

Tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kalsiumin annolla ei olisi vaikutusta lonkkamurtuman riskiin (Bischoff Ferrari ym). Nievesin ja Lindsayn pääkirjoitus asettaa kuitenkin asiat yhteyksiinsä ja päätyy siihen, että sekä kalsiumia että D-vitamiinia ...

Karnitiinista hyötyä väsyneille 100-vuotiaille

2 grammaa levokarnitiinia päivässä näytti kohentavan monipuolisesti herkästi väsyvien 100-vuotiaiden vointia lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa. Rasvakudos väheni ja lihasmassa suureni, fyysinen ja psyykkinen väsymys helpotti ja myös MMSE:lla ...

Statiinihoitoon liittyy pienempi äkkikuolemariski

10 tutkimusta ja yli 22 000 potilasta käsittävän meta-analyysin mukaan statiinihoitoon liittyy 19 % pienempi äkkikuoleman riski. Suoja ei näyttänyt liittyvän mihinkään erityisiin alaryhmiin eikä kolesterolitason muutoksiin. Tehokas kolesterolitason lasku ...

Laskimotulpat ja valtimotautiriski

Laskimoiden ja valtimoiden tukkeumia on perinteisesti pidetty erillisinä sairauksina. Suuren tanskalaisen epidemiologisen kartoituksen mukaan niillä näyttää kuitenkin olevan yhteisiä taustatekijöitä. Syvän alaraajojen laskimotukoksen tai keuhkoembolian ...

18th Alzheimer Europe conference 22.-25.5.2008, Oslo

Please find herewith the second announcement for the 18th AlzheimerEurope conference which will take place in Oslo from 22 to 25 May 2008.The call for abstracts has now been published online and you can submit your abstracts at the conference website: ...

Kalsium ja kognitiivinen funktio

Jo Helsingin vanhustutkimuksessa aikanaan todettiin yhteys korkean seerumin kalsiumpitoisuuden ja kognitiivisen heikentymisen välillä. Nyt samantyyppinen tulos raportoidaan hollantilaisista Rotterdam ja Leiden 85+-tutkimuksista. Niissä korkea kalsium ...

Statiinihoito ja aivojen Alzheimermuutokset

Riiittävän pitkäkestoista dementian ehkäisytutkimusta statiineilla tullaan tuskin koskaan tekemään, ja siksi näyttö mahdollisesta hyödystä on etsittävä muualta. Useat tutkimukset viittaavat siihen, että statiinihoidolla tai kolesterolitason ...

Oireettomien aivomuutosten yleisyys

Hollantilaisessa väestötutkimuksessa selvitettiin aivomuutoksia pään magneettitutkimuksella 2000:lla keskimäärin 63-vuotiaalla . Oireettomia aivoinfarkteja löytyi 7.2 %:lla, valtimoaneurysmia 1.8 %:lla ja hyvänlaatuisia kasvaimia 1.6 %:lla. Valkean ...

Geriatripäivät 24.1 - 25.1.2008 Tampereella

24.1 - 25.1.2008 pidetään Valtakunnalliset Geriatripäivät Tampereella, Tampere -talossa (www.tampere-talo.fi), > Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Järjestelyistä vastaavat Suomen Geriatrit ja Tampereen yliopisto. Geriatripäiviä tukevat Janssen-Cilag, ...