Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2007 tammikuulta.

Kaatumisriskin arviointi

Tässä katsauksessa arvioitiin 18 tutkimusta, jotka olivat selvittäneet kaatumiseen liittyviä tekijöitä yli 65 vuotiailla kotona-asuvilla. Kaatumisen mahdollisina riskitekijöinä arvioitiin ortostaattinen hypotensio, näön heikkeneminen, tasapaino-ongelmat, ...

Join us in Paris - IAGG 2009

The IAGG and SFGG have great pleasure to announce that the 19th IAGGWorld Congress will take place in Paris, France, from 5-9 july 2009(B.Vellas & B. Forette welcome speech: click on http://www.gerontologyparis2009.com/site...)One of the finest venues in ...

Sekavuuden (deliriumin) teemanumero

Journal of Gerontologyn joulukuun 2006 numerossa on useita artikkeleja deliriumista, sen taustasyistä, mekanismeista, diagnostiikasta ja yhteyksistä mm. dementiaan. Deliriumriskillä on ilmeinen ja looginen yhteys aivojen reserveihin ja kapasiteettiin ja ...

Vuoden geriatri - Tuula Saarela

Onnistuneet ja monipuoliset Geriatripäivät pidettiin Tampereella 24-25.1. Suomen Geritrit valitsivat Vuoden Geriatriksi psykogeriatriankin piirissä paljon tärkeää työtä tehnyt Tuula Saarela Helsingistä, hän on Helsingin Terveyskeskuksen ...

Koulutus lisää aivokapasiteettia vanhana

Tuore amerikkalainen tutkimus tukee teoriaa aivojen reservikapasiteetin suojaavasta vaikutuksesta Alzheimerin taudilta, ja että koulutus lisää tätä kapasiteettia. Aivojen neuropatologiseen tutkimukseen perustuva Alzheimerin taudin diagnoosi oli tehty ...