Kirjoitukset

Löytyi 13 kirjoitusta vuoden 2007 lokakuulta.

Geriatripäivät 24.1 - 25.1.2008 Tampereella

24.1 - 25.1.2008 pidetään Valtakunnalliset Geriatripäivät Tampereella, Tampere -talossa (www.tampere-talo.fi), > Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Järjestelyistä vastaavat Suomen Geriatrit ja Tampereen yliopisto. Geriatripäiviä tukevat Janssen-Cilag, ...

Risperidoni ja vaikean masennuksen hoito

Varsinaiset antidepressivit eivät auta kaikkia vaikeasta masennuksesta kärsiviä potilaita riittävästi ja oireiden uusiutuminen on tavallista. Tavanomaiseen hoitoon lisätty risperidoni lisäsi hoidon onnistumista lumelääkkeeseen verrattuna satunnaistetussa ...

Katsaus lonkan nivelrikon kirurgisesta hoidosta

Vaikka ideoitu jo vuosikymmeniä aiemmin, lonkan tekonivelleikkaukset pääsivät vauhtiin vasta 1960-luvulta lähtien. Bioteknologian saavutukset ovat siivittäneet viimeaikaista kehitystä, kun potilaina on yhä nuorempia ja vaativampia tapauksia. ...

Korjaus Gernetissä

Gernetin SGF:n toimintaa esittelevässä osassa, artikkelissa Taustoja, vaiheita ja saavutuksia on havaittu muutamia epätarkkuuksia. Brittiläinen geriatrian kehittäjä oli Lord Amulree (ei lordi Amulree), ja Turun yliopistossa professori Eino Heikkinen oli ...

Metabolinen oireyhtymä ja syöpä

Metabolinen oireyhtymän eli MBO:n piirteitä ovat vatsakkuus, kohonnut verenpaine, kohonneet triglyseridi- ja matala HDL-kolesterolitasoa sekä heikentynyt glukoosinsieto. Se ennakoi usein diabetesta ja valtimotaudin syntyä, mutta on alustavaa näyttöä ...

TIA-kohtaus otettava vakavasti

Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA ennakoi usein pysyvää aivoinfarktia mahdollisesti katastrofaalisine seurauksineen. Brittiläisessä tutkimuksessa vertailtiin rauhallisempaa hoitotapaa vuosina 2002-2004 aktiivisempaan hoitoon vuoden 2004 jälkeen. ...

Maitorasvan kulutus ja sepelvaltimotauti

Maitorasvan terveysvaikutuksista on kiistelty, ongelmana on tutkimuksissa ollut mm. se, miten luotettavasti nykyisin mitata maitorasvan käyttöä. Suuressa amerikkalaisessa hoitajatutkimuksessa (miltei 33 000 naista) käytettiin veren rasvahappokoostumusta ...

Sinkkiä keuhkokuumetta vastaan

Alkuaine sinkki vaikuttaa immuunipuolustukseen, mutta aihetta ei ole vanhuksilla tutkittu. Normaaliin seerumin sinkkipitoisuuteen liittyi pienempi pneumoniariski amerikkalaisilla hoivakotipotilailla. Verrattuna vanhuksiin, joiden sinkkipitoisuus oli ...

Uusi (vanha) lääke vanhusten myeloomaan

Multippeli myelooma on pahanlaatuinen verisairaus, jota jarruttava hoito yli 65-vuotiailla on pääosin perustunut kahden lääkkeen, melfalaanin ja prednisonin yhdistelmään. Nyt on lupaavia tuloksia siitä, että talidomidin lisääminen kahteen ...

Kuinka alas diastolinen paine?

Etenkin iäkkäillä potilailla tehokas systolisen verenpaineen alentaminen voi alentaa diastolista painetta turhankin paljon. Onkin ollut epäselvää kuinka alas diastolista painetta on turvallista laskea hoidettaessa iäkkään potilaan systolista ...

Selkävaivojen hoitojen hyöty

Systemaattisessa katsauksessa analysoitiin alaselkävaivojen lääkkeettömästä hoidosta tehdyt tutkimukset. Pitempään jatkuneessa vaivassa kohtuuullisen tehokkaita olivat kogniitivinen terapia, liikunta, selän manipulaatiohoito ja moniammatillinen ...