Kirjoitukset

Löytyi 13 kirjoitusta vuoden 2007 joulukuulta.

Virukset ja koulutustaso

Alempi sosioekonominen asema lisää tunnetusti monien sairauksien riskiä, mutta välittävät mekanismit ovat huonosti tunnettuja. Tupakointi ja muut elintapatekijät ovat hyvä selitys, mutta myös piilevillä infektioilla voi olla merkitystä tuoreen ...

Lentomatkailun riskit

Kaikesta huolimatta lentomatkailu on edelleenkin turvallisimpia matkustustapoja. Vuonna 2006 koko maailmassa kuoli 863 ihmistä 27:ssa lento-onnettomuudessa, pelkästään Suomessa kuoli maaliikenneonnettomuuksissa puolensataa ihmistä. Silti ...

Nikamamurtuma riskin osoittimena

Olemassa oleva nikamamurtuma lisää selvästi uuden nikamamurtuman riskiä myös pitkällä tähtäimellä ja riippumatta luuntiheydestä. Lähes 10 000 amerikkalaisen naisen aineistossa uuden murtuman riski oli 4-kertaisesti lisääntynyt. 15 vuoden seurannassa uusi ...

Aivomuutokset kognition heiketessä

Kahdessa tutkimuksessa on vertailtu pään magneettitutkimuksessa tapahtuvia muutoksia kognition heikentyessä lieväksi häiriöksi (MCI) ja edelleen dementia-asteiseksi.Aivoventrikkelien koko laajeni surkastumisen merkkinä keskimäärin 24 kuukautta ennen MCI ...

Aivohalvauksen ja dementian riski

Pitkäkestoisesta Framingham-tutkimuksesta on laskettu elämänaikainen riski sairastua aivohalvaukseen tai dementiaan. Keski-ikäisellä naisella aivohalvausriski on 1/5 ja miehellä 1/6.Alzheimerin taudin vastaava riski on naisilla 1/5 ja miehillä 1/10. ...

Statiinihoitoon liittyy pienempi äkkikuolemariski

10 tutkimusta ja yli 22 000 potilasta käsittävän meta-analyysin mukaan statiinihoitoon liittyy 19 % pienempi äkkikuoleman riski. Suoja ei näyttänyt liittyvän mihinkään erityisiin alaryhmiin eikä kolesterolitason muutoksiin. Tehokas kolesterolitason lasku ...

Karnitiinista hyötyä väsyneille 100-vuotiaille

2 grammaa levokarnitiinia päivässä näytti kohentavan monipuolisesti herkästi väsyvien 100-vuotiaiden vointia lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa. Rasvakudos väheni ja lihasmassa suureni, fyysinen ja psyykkinen väsymys helpotti ja myös MMSE:lla ...

Kalsium ja murtumariski

Tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kalsiumin annolla ei olisi vaikutusta lonkkamurtuman riskiin (Bischoff Ferrari ym). Nievesin ja Lindsayn pääkirjoitus asettaa kuitenkin asiat yhteyksiinsä ja päätyy siihen, että sekä kalsiumia että D-vitamiinia ...

Laskimotulpat ja valtimotautiriski

Laskimoiden ja valtimoiden tukkeumia on perinteisesti pidetty erillisinä sairauksina. Suuren tanskalaisen epidemiologisen kartoituksen mukaan niillä näyttää kuitenkin olevan yhteisiä taustatekijöitä. Syvän alaraajojen laskimotukoksen tai keuhkoembolian ...