Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta vuoden 2007 helmikuulta.

Artikkeleja vanhusten unihäiriöistä

Journal of Gerontologyn (Medical Sciences) tammikuun 2007 numerossa on useita artikkeleja vanhusten unesta ja unihäiriöistä. Mm monitekijäisistä lääkkeettömistä hoidoista, unihäiriöiden ja kaatumisriskin yhteyksistä.Journal of Gerontology, Medical ...

Tehokas statiinihoito auttaa sydämen vajaatoiminnassa

Tehokkaampi kolesterolitason lasku statiinilla vähensi myös sydämen vajaatoiminnasta johtuvia sairaalahoitoja, erityisesti niillä joilla jo oli vajaatoimintadiagnoosi. Tämä ilmeni TNT-tutkimuksessa, jossa vertailtiin tavanomaista (10 mg) ja suurta (80 ...

E coli-bakteeri ei huononna munuaisten toimintaa

Bakteerikasvu (E coli) virtsassa ei johtanut munuaistoiminnan huononemiseen tai munuaisten vajaatoimintaan ainakaan keski-ikäisillä (45 v) naisilla 12-14 vuoden seurannassa. Tämäkin tulos tukee käytäntöä siitä, ettei oireetonta bakteeritulehdusta ...

Alzheimerpotilaitakin kannattaa liikuttaa

Alzheimerpotilaiden toimintakyvyn ja kävelynopeuden kannalta oli hyötyä 12 kuukauden aikana toteutetusta liikuntaohjelmasta (kaksi kertaa viikossa, tunti kerrallaan). Kyseessä oli kontrolloitu ja satunnaistettu koe vanhainkotiasukkailla, verrokkeina ...

NorAge-kongressista pisteitä erikoistumiskoulutukseen

NorAge kongressi (14.-15.6.2007 http://www.norage2007.fi) on hyväksytty Turun yliopiston yleislääketieteen oppiaineen erikoislääkekoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 14 tunnin koulutuspistein, neurologian, psykiatrian, sisätautien, ...

Alzheimerin tautia hidastavat lääkkeet

Dementialääkkeillä, statiineilla sekä reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavilla verenpainelääkkeillä näytti olevan hidastavaa vaikutusta Alzheimerin taudin etenemiseen. Psyykenläkkeillä sen sijaan oli päinvastainen vaikutus. Tutkimukseen ...