Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 2007 toukokuulta.

Vakavan masennuksen hoito kannattaa

Tehostettu masennuksen hoito avohoidossa vähensi iäkkäiden (keskimäärin 70-vuotiaita) vakavasta depressiosta kärsivien potilaiden kuolleisuutta tavanomaiseen hoitoon verrattuna viiden vuoden seurannassa Tämä ilmeni amerikkalaisessa satunnaistetussa ...

Valkuaista riittävästi

Lihaskadon ehkäisy ja hidastaminen ovat keskeisiä toimia vanhusten toimintakyvyn ylläpidossa. Valkuaisaineen liian vähäinen saanti näyttää vaikuttavan iäkkäillä varsin nopeasti lihassolujen geneettiseen tiedonkulkuun. 55-80 vuotiaita koehenkilöitä ...

Lisää toimintakykyisiä vuosia

Jotkut pelkäävät sairauksien ehkäisyn lisäävän yhteiskunnan taakkaa jos sekä elinikä että sairastamisaika pitenevät. Näin ei välttämättä käy, sairastamisaikaa on mahdollista tiivistää elinkaaren loppuun.Ihmisille saadaan lisää toimintakykyisiä vuosia, ...

Apurahailmoitus - Suomen Alzheimer-tutkimusseura

Suomen Alzheimer-tutkimusseura julistaa haettavaksi kaksi 2500 euron suuruista apurahaa muistisairauksien ja dementian tutkimukseen. Apurahat on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille, ei väitelleille tutkijoille. Vapaamuotoiset hakemukset (korkeintaan ...

Osteoporoosin hoito kerran vuodessa

Kerran vuodessa annettu suonensisäinen tsoledroonihappo ehkäisi luun hajoamista ja kohensi luuntiheyttä keskimäärin 73 vuotiailla naisilla niin, että niin lonkkamurtumat kuin nikamamurtumatkin vähenivät merkitsevästi. Seuranta-aika oli 3 vuotta ja ...

Pysy liikkeellä

Liikkumattomuus on haitallista etenkin lihaksille, se kävi ilmi esiin tutkimuksessa, jossa terveitä vapaaehtoisia (keskimäärin 67 vuotiaita, puolet naisia) makuutettiin 10 päivän ajan.Koehenkilöt olivat koko ajan vuoteessa wc-käyntejä lukuun ottamatta ja ...