Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 2007 elokuulta.

Agitoituneen dementiapotilaan hoito

Kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin yksilöllisen, lääkkeettömän hoidon mahdollisuuksia agitoituneilla dementiapotilailla. Hoidossa huomioitiin levottomuuden piirteet ja potilaan tarpeet pyrkien soveltamaan ne yksilöllisiin piirteisiin ja ...

NELJÄS KANSALLINEN IKÄÄNTYMISEN FOORUMI 6.11.2007

NELJÄS KANSALLINEN IKÄÄNTYMISEN FOORUMI Ikääntyminen ja työelämä: tutkimuksesta käytännön innovaatioihinjärjestetään Biomedicumissa (Haartmaninkatu 8, Helsinki) 6. 11. 2007 klo 8.30 – 16,jonka jälkeen cocktail-tilaisuus.Työterveyslaitos toimi tänä vuonna ...

D-vitamiini ja kalsium osteoporoosin estossa

29 satunnaistetun tutkimuksen analyysi viittaa siihen, että kalsium yhdistettynä D-vitamiiniin on tehokasta osteoporoosin ehkäisyä yli 50-vuotiailla. Tutkimuksissa, joissa hoitoon sitoutuminen oili ollut hyvää, murtumat vähenivät hoidolla 24 %. ...

Kumaraselkäisyys - uusia näkökulmia

Rintarangan käyristymisen - hyperkyfoosin - on yleensä ajateltu syntyvän osteoporoottisten nikamamurtumien pohjalta ja olevan erityisesti vanhojen naisten ongelma. Molemmat luulot näyttävät olevan vääriä. Vanhuksen kyfoosi on itse asiassa ...

Suvuttainen pitkäikäisyys ja sairastumisriski

Yli 600 000 ihmisen aineistosta tehty amerikkalainen analyysi selvitti suvuttaisen pitkäikäisyyden ja suvuttaisen sairastumisriskin luonnetta. Pitkäikäisyys suvussa on suojatekijä, ei kuitenkaan syövältä. Pitkäikäisten sukujen jäsenet kuolevat samoihin ...