Kirjoitukset

Löytyi 4 kirjoitusta vuoden 2007 syyskuulta.

Geriatripäivät 24.-25.1.2008

Ennakkotietona ilmoitetaan, että Suomen Geriatrien jälleen organisoima GERIATRIPÄIVÄT 2008 järjestetään Tampereella 24.-25.1.2008. Aiheina ajankohtaista psykogeriatriaa,turhia ja tarpeettomia hoitoja? ja vanhuksen syöpä.

D-vitamiini vähentää kuolemanriskiä

Tavanomaisin annoksin käytettyyn D-vitamiiniin liittyy pienempi kuolemanvaara meta-analyysin mukaan Analyysissä oli mukana 18 satunnaistettua tutkimusta, joissa ilmaantui yhteensä 4777 kuolemaa keskimäärin 5 vuoden seurannan aikana. Käytetyt ...

Lonkkamurtumat ja bentsodiatsepiinien käyttö

Bentsodiatsepiinien käytön ja lonkkamurtumien välinen yhteys ei ehkä olekaan niin selvä kuin saatetaan ajatella. New Yorkin osavaltiossa rajoitettiin hallinnollisin päätöksin bentsodiatsepiinien käyttöä vuonna 1989 ja tämä johti voimakkaaseen käytön ...

Sekavuuden taustasyyt leikkauspotilailla

Kansainvälisen monikeskustutkimuksen mukaan useat valtimotauteihin liittyvät tekijät (tupakointi, tehdyt valtimotauteihin liittyvät toimenpiteet, aiempi sydäninafrkti) sekä lievä kognitiivinen heikentyminen ennustivat leikkauksen jälkeisen sekavuuden ...