Kirjoitukset

Löytyi 82 kirjoitusta vuodelta 2007.

Geriatripäivät 24.1 - 25.1.2008 Tampereella

24.1 - 25.1.2008 pidetään Valtakunnalliset Geriatripäivät Tampereella, Tampere -talossa (www.tampere-talo.fi), > Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Järjestelyistä vastaavat Suomen Geriatrit ja Tampereen yliopisto. Geriatripäiviä tukevat Janssen-Cilag, ...

Kaatumisriskin arviointi

Tässä katsauksessa arvioitiin 18 tutkimusta, jotka olivat selvittäneet kaatumiseen liittyviä tekijöitä yli 65 vuotiailla kotona-asuvilla. Kaatumisen mahdollisina riskitekijöinä arvioitiin ortostaattinen hypotensio, näön heikkeneminen, tasapaino-ongelmat, ...

Agitoituneen dementiapotilaan hoito

Kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin yksilöllisen, lääkkeettömän hoidon mahdollisuuksia agitoituneilla dementiapotilailla. Hoidossa huomioitiin levottomuuden piirteet ja potilaan tarpeet pyrkien soveltamaan ne yksilöllisiin piirteisiin ja ...

Sekavuuden taustasyyt leikkauspotilailla

Kansainvälisen monikeskustutkimuksen mukaan useat valtimotauteihin liittyvät tekijät (tupakointi, tehdyt valtimotauteihin liittyvät toimenpiteet, aiempi sydäninafrkti) sekä lievä kognitiivinen heikentyminen ennustivat leikkauksen jälkeisen sekavuuden ...

Join us in Paris - IAGG 2009

The IAGG and SFGG have great pleasure to announce that the 19th IAGGWorld Congress will take place in Paris, France, from 5-9 july 2009(B.Vellas & B. Forette welcome speech: click on http://www.gerontologyparis2009.com/site...)One of the finest venues in ...

Artikkeleja vanhusten unihäiriöistä

Journal of Gerontologyn (Medical Sciences) tammikuun 2007 numerossa on useita artikkeleja vanhusten unesta ja unihäiriöistä. Mm monitekijäisistä lääkkeettömistä hoidoista, unihäiriöiden ja kaatumisriskin yhteyksistä.Journal of Gerontology, Medical ...

Vuoden geriatri - Tuula Saarela

Onnistuneet ja monipuoliset Geriatripäivät pidettiin Tampereella 24-25.1. Suomen Geritrit valitsivat Vuoden Geriatriksi psykogeriatriankin piirissä paljon tärkeää työtä tehnyt Tuula Saarela Helsingistä, hän on Helsingin Terveyskeskuksen ...

Virukset ja koulutustaso

Alempi sosioekonominen asema lisää tunnetusti monien sairauksien riskiä, mutta välittävät mekanismit ovat huonosti tunnettuja. Tupakointi ja muut elintapatekijät ovat hyvä selitys, mutta myös piilevillä infektioilla voi olla merkitystä tuoreen ...

NIvelrikon hoitosuositus ilmestynyt

Duodecimin Käypä hoito-sajassa on juuri ilmestynyt suositus polvi- ja lonkkanivelrikon hoidosta. Suosituksesta saa kattavan tietopaketin. Katso tarkemmin www.kaypahoito.fi tai Duodecim 5/2007http://www.kaypahoito.fi

Sekavuuden (deliriumin) teemanumero

Journal of Gerontologyn joulukuun 2006 numerossa on useita artikkeleja deliriumista, sen taustasyistä, mekanismeista, diagnostiikasta ja yhteyksistä mm. dementiaan. Deliriumriskillä on ilmeinen ja looginen yhteys aivojen reserveihin ja kapasiteettiin ja ...