Kirjoitukset

Löytyi 82 kirjoitusta vuodelta 2007.

Tehokas statiinihoito auttaa sydämen vajaatoiminnassa

Tehokkaampi kolesterolitason lasku statiinilla vähensi myös sydämen vajaatoiminnasta johtuvia sairaalahoitoja, erityisesti niillä joilla jo oli vajaatoimintadiagnoosi. Tämä ilmeni TNT-tutkimuksessa, jossa vertailtiin tavanomaista (10 mg) ja suurta (80 ...

Alzheimerpotilaitakin kannattaa liikuttaa

Alzheimerpotilaiden toimintakyvyn ja kävelynopeuden kannalta oli hyötyä 12 kuukauden aikana toteutetusta liikuntaohjelmasta (kaksi kertaa viikossa, tunti kerrallaan). Kyseessä oli kontrolloitu ja satunnaistettu koe vanhainkotiasukkailla, verrokkeina ...

NorAge-kongressista pisteitä erikoistumiskoulutukseen

NorAge kongressi (14.-15.6.2007 http://www.norage2007.fi) on hyväksytty Turun yliopiston yleislääketieteen oppiaineen erikoislääkekoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 14 tunnin koulutuspistein, neurologian, psykiatrian, sisätautien, ...

Alzheimerin tautia hidastavat lääkkeet

Dementialääkkeillä, statiineilla sekä reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavilla verenpainelääkkeillä näytti olevan hidastavaa vaikutusta Alzheimerin taudin etenemiseen. Psyykenläkkeillä sen sijaan oli päinvastainen vaikutus. Tutkimukseen ...

SGF vuosikokoussymposium pidetty

SGF vuosikokoussymposium pidettiin onnistuneesti 8.3. Helsingissä. Teemana kuntoutus iäkkäillä. Asiaa valotettiin monesta näkökulmasta, paikalla runsas 100 osallistujaa. Symposiumin antia on tarkoitus saada jatkossa Gernetiin, kunhan luennoitsijat ...

Pieniannoksinen digoksiini hyödyllistä

Vanhoista jo vähän hyljeksityistä lääkkeistä voi olla yllättävää apua. Pieniannoksinen digoksiini (alle 0.125 mg/d) näyttää vähentävän yli 65-vuotiaiden sydämen vajaatoimintapotilaiden sekä kuolleisuutta että sairaalahoitoja. Suurella ...

Statiinihoito ehkäisee sepsistä

Kolesterolilääke statiineista saattaa olla hyötyä myös muuten kuin valtimotautien ehkäisyssä. Jo aiemmin on saatu viitteitä siitä, että ne ehkäisisivät myös tulehdustautien pahenemista. Uusin viite tähän suuntaan on saatu kroonista munuaistautia ...

Korjaus Gernetissä

Gernetin SGF:n toimintaa esittelevässä osassa, artikkelissa Taustoja, vaiheita ja saavutuksia on havaittu muutamia epätarkkuuksia. Brittiläinen geriatrian kehittäjä oli Lord Amulree (ei lordi Amulree), ja Turun yliopistossa professori Eino Heikkinen oli ...

Polymyalgia rheumatican hoito

Polymyalgia rheumatica ja temporaaliarteriitti (ohimovaltimon tulehdus) ovat etenkin vanhoilla ihmisillä tavattavia tulehduksellisia reumasairauksia, joihin liittyy lihasoireita ja tyypillisesti korkea lasko. Temporaaliarteriittiin liittyy silmävaurion ...

Omega-3 rasvahapot ja Alzheimerin taudin esto

Omega-3 rasvahapoilla on mahdollisesti Alzheimerin tautia ehkäisevää vaikutusta. Kahdessa vastikään julkaistussa seurantatutkimuksessa (Zutphen Elderly Study ja Minneapolis Study) suurempi omega-3 rasvappojen saanti lähtövaiheessa näytti hidastavan ...

Luusto vaatii hoitoa läpi elämän

Osteoporoosi ja siihen liittyvät murtumat ovat merkittävä ongelma väestön ikääntyessä. Katsauksessa käydään läpi näiden taustatekijöitä ja mekanismeja. Osteoporoosille ja viime kädessä murtumille altistavat seuraavat 4 mekanismia: 1) Luumassan ja voiman ...

Pysy liikkeellä

Liikkumattomuus on haitallista etenkin lihaksille, se kävi ilmi esiin tutkimuksessa, jossa terveitä vapaaehtoisia (keskimäärin 67 vuotiaita, puolet naisia) makuutettiin 10 päivän ajan.Koehenkilöt olivat koko ajan vuoteessa wc-käyntejä lukuun ottamatta ja ...

Risperidoni ja vaikean masennuksen hoito

Varsinaiset antidepressivit eivät auta kaikkia vaikeasta masennuksesta kärsiviä potilaita riittävästi ja oireiden uusiutuminen on tavallista. Tavanomaiseen hoitoon lisätty risperidoni lisäsi hoidon onnistumista lumelääkkeeseen verrattuna satunnaistetussa ...