Kirjoitukset

Löytyi 82 kirjoitusta vuodelta 2007.

NELJÄS KANSALLINEN IKÄÄNTYMISEN FOORUMI 6.11.2007

NELJÄS KANSALLINEN IKÄÄNTYMISEN FOORUMI Ikääntyminen ja työelämä: tutkimuksesta käytännön innovaatioihinjärjestetään Biomedicumissa (Haartmaninkatu 8, Helsinki) 6. 11. 2007 klo 8.30 – 16,jonka jälkeen cocktail-tilaisuus.Työterveyslaitos toimi tänä vuonna ...

NorAge2007 esityksiä Gernetissä

Vanhenevat aivot ja niiden toimintahäiriöt – kuten dementia ja depressio - asettavat monia haasteita niin yksilöille, heidän omaisilleen kuin yhteiskunnallekin. Näitä asioita koskeva tutkimus etenee kuitenkin vauhdikkaasti. Uusia hoitoja kehitetään ...

D-vitamiini ehkäisee syöpää

Amerikkalaisessa 4 vuotta kestäneessä satunnaistetussa tutkimuksessa D-vitamiinin ja kalsiumin yhditelmään liittyi pienempi syöpäriski kuin pelkkään kalsiumiin tai lumelääkkeeseen. Tutkimus tehtiin 1179:lla lähtövaiheessa yli 55-vuotiaalla naisella. ...

Vakavan masennuksen hoito kannattaa

Tehostettu masennuksen hoito avohoidossa vähensi iäkkäiden (keskimäärin 70-vuotiaita) vakavasta depressiosta kärsivien potilaiden kuolleisuutta tavanomaiseen hoitoon verrattuna viiden vuoden seurannassa Tämä ilmeni amerikkalaisessa satunnaistetussa ...

Valkuaista riittävästi

Lihaskadon ehkäisy ja hidastaminen ovat keskeisiä toimia vanhusten toimintakyvyn ylläpidossa. Valkuaisaineen liian vähäinen saanti näyttää vaikuttavan iäkkäillä varsin nopeasti lihassolujen geneettiseen tiedonkulkuun. 55-80 vuotiaita koehenkilöitä ...

Lisää toimintakykyisiä vuosia

Jotkut pelkäävät sairauksien ehkäisyn lisäävän yhteiskunnan taakkaa jos sekä elinikä että sairastamisaika pitenevät. Näin ei välttämättä käy, sairastamisaikaa on mahdollista tiivistää elinkaaren loppuun.Ihmisille saadaan lisää toimintakykyisiä vuosia, ...

Apurahailmoitus - Suomen Alzheimer-tutkimusseura

Suomen Alzheimer-tutkimusseura julistaa haettavaksi kaksi 2500 euron suuruista apurahaa muistisairauksien ja dementian tutkimukseen. Apurahat on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille, ei väitelleille tutkijoille. Vapaamuotoiset hakemukset (korkeintaan ...

Osteoporoosin hoito kerran vuodessa

Kerran vuodessa annettu suonensisäinen tsoledroonihappo ehkäisi luun hajoamista ja kohensi luuntiheyttä keskimäärin 73 vuotiailla naisilla niin, että niin lonkkamurtumat kuin nikamamurtumatkin vähenivät merkitsevästi. Seuranta-aika oli 3 vuotta ja ...

Pysy liikkeellä

Liikkumattomuus on haitallista etenkin lihaksille, se kävi ilmi esiin tutkimuksessa, jossa terveitä vapaaehtoisia (keskimäärin 67 vuotiaita, puolet naisia) makuutettiin 10 päivän ajan.Koehenkilöt olivat koko ajan vuoteessa wc-käyntejä lukuun ottamatta ja ...

Luusto vaatii hoitoa läpi elämän

Osteoporoosi ja siihen liittyvät murtumat ovat merkittävä ongelma väestön ikääntyessä. Katsauksessa käydään läpi näiden taustatekijöitä ja mekanismeja. Osteoporoosille ja viime kädessä murtumille altistavat seuraavat 4 mekanismia: 1) Luumassan ja voiman ...

Omega-3 rasvahapot ja Alzheimerin taudin esto

Omega-3 rasvahapoilla on mahdollisesti Alzheimerin tautia ehkäisevää vaikutusta. Kahdessa vastikään julkaistussa seurantatutkimuksessa (Zutphen Elderly Study ja Minneapolis Study) suurempi omega-3 rasvappojen saanti lähtövaiheessa näytti hidastavan ...

Polymyalgia rheumatican hoito

Polymyalgia rheumatica ja temporaaliarteriitti (ohimovaltimon tulehdus) ovat etenkin vanhoilla ihmisillä tavattavia tulehduksellisia reumasairauksia, joihin liittyy lihasoireita ja tyypillisesti korkea lasko. Temporaaliarteriittiin liittyy silmävaurion ...

Statiinihoito ehkäisee sepsistä

Kolesterolilääke statiineista saattaa olla hyötyä myös muuten kuin valtimotautien ehkäisyssä. Jo aiemmin on saatu viitteitä siitä, että ne ehkäisisivät myös tulehdustautien pahenemista. Uusin viite tähän suuntaan on saatu kroonista munuaistautia ...

Pieniannoksinen digoksiini hyödyllistä

Vanhoista jo vähän hyljeksityistä lääkkeistä voi olla yllättävää apua. Pieniannoksinen digoksiini (alle 0.125 mg/d) näyttää vähentävän yli 65-vuotiaiden sydämen vajaatoimintapotilaiden sekä kuolleisuutta että sairaalahoitoja. Suurella ...