Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2008 helmikuulta.

Antibiootit pitkälle dementoituneilla potilailla

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin antibioottien käyttöä 214:lla pitkälle dementoituneilla hoivakotiasukkailla, jotka tunnetusti ovat alttiina infektioille.Vajaan vuoden seurannan aikana 66 % potilaista sai ainakin yhden antibioottikuurin. ...

Supersatavuotiaaksi nimitetään henkilöä joka on vähintään 110 vuotta vanha, ja jonka ikä on varmistettu. Tammikuun alussa supersatavuotiaita oli 72, heistä 63 naisia.Suomessa on tällä hetkellä yksi miespuolinen supersatavuotias. Los Angeles Gerontology ...

Lääkkeiden yhteisvaikutukset iäkkäillä

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia selvitettiin iäkkäillä (yli 55 v) Rotterdam-tutkimukseen osallistujilla (n=7842), joita oli seurattu vuodesta 1992 vuoteen 2005. Yli 70-vuotiailla näiden yhteisvaikutusten kokopnaisesiintyvyys lisääntyi 10 %:sta 19 %:iin, ...

Saattohoitopotilaat ja opiaattihoito

Saattohoidossa olevien, keskimäärin 72 vuotiaiden potilaiden ennuste koheni kun heidän saamaansa opioidiannosta lisättiin verrattuna niihin potilaisiin joiden annos pysyi samana. Asianmukainen kivun hoito siis näyttää pidentävän elämää tämän tutkimuksen ...

Supersatavuotiaat - helmikuun tilasto

Supersatavuotiaaksi nimitetään henkilöä joka on vähintään 110 vuotta vanha, ja jonka ikä on varmistettu. Helmikuun lopulla supersatavuotiaita oli 80, heistä 69 naisia.Suomessa on tällä hetkellä yksi miespuolinen supersatavuotias. Los Angeles Gerontology ...

AKE-lääkkeiden kehitystä Alzheimerpotilailla

AKE-lääkkeet (donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini) sekä memantiini ovat Alzheimerin taudin käypää hoitoa, mutta onko niiden nykyisessä käytössä kehittämisen varaa? Kliinisessä käytössä on jo rivastigmiinilaastari ja ainakin donepetsiilistä on ...

Mikä ennustaa 90-vuoden iän saavuttamista?

Amerikkalaisessa Physicians' health Studyssa seurattiin yli 2000 keskimäärin 72-vuotiasta miestä, joista 41 % saavutti vähintään 90 vuoden iän. Niistä, joilla seitsemänkymppisenä ei ollut diabetesta, lihavuutta, tupakointia, verenpaine koholla ja jotka ...

Antioksidantit ja syöpä - mikä on tutkimusnäyttö?

Antioksidantteihin on hyvin perustein asetettu toiveita syövän ehkäisyn kannalta. Tiukka tutkimusnäyttö satunnaistetuista kokeista ihmisillä on kuitenkin vaatimatonta. Systemaattisessa katsauksessa käytiin läpi 12 satunnaistettua tutkimusta. Yhteenveto ...