Kirjoitukset

Löytyi 4 kirjoitusta vuoden 2008 maaliskuulta.

KOhonneen verenpaineen hoito kannattaa yli 80-vuotiailla

Juuri julkaistun HYVÈT-tutkimuksen mukaan verenpaineen alentaminen kannattaa vielä yli 80-vuotiaillakin. Aivohalvaukset, sydämen vajatoiminta ja myös kokonaiskuolleisuus väheni seuranta-aikana lääkehoitoa (diureetti indapamide + tarvittaessa ACE-estäjä ...

Vaikuta moneen – vähennä laitoshoidon tarvetta

Yli 65-vuotiailla tehdyistä monitekijäisistä interventiotutkimuksista tehty meta-analyysi osoitti näistä olevan hyötyä, joskin eri päätetapahtumien (sairaalahoito, laitoshoitoon joutuminen, kaatuilu) suhteellisen riskin vähenemät -- 6 % – 13 % -- ...

Autolla ajo ja Alzheimerin tauti

Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin varhaista Alzheimerin tautia sairastavia iäkkäitä ja kognitiivisesti normaaleja verrokkeja. Tutkittavien ajohistoria ja ajokyky kartoitettiin perusteellisesti lähtövaiheessa ja kolmen vuoden seurannan aikana. ...

Kuolevan potilaan oireiden hoito - Käypä hoito-suositus

Juuri ilmestynyt Käypä hoito-suositus: Kuolevan potilaan oireiden hoito, jossa mukana myös suuntaviivat iäkkäiden ja dementiaa sairastavien loppuvaiheen hoidosta. Tämä painottuu pitkälle asianmukaiseen ja riittävään kipujen hoitoon, jossa edelleenkin on ...