Kirjoitukset

Löytyi 2 kirjoitusta vuoden 2008 kesäkuulta.

Geriatrinen potilas päivystyksessä - kehityshanke

HUS:n piirissä on julkaistu uusi tiedote, kts: http://www.hus.fi/default.asp?path=1,28,... tai www.hus.fi/paivystyshanke -> Tiedote 1/2008 (geriatrian erikoisnumero). Siinä on keskitytyy geriatrisen potilaan hoitamiseen ja sen hoidon toiminnan ...