Kirjoitukset

Löytyi 70 kirjoitusta vuodelta 2008.

Antibiootit pitkälle dementoituneilla potilailla

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin antibioottien käyttöä 214:lla pitkälle dementoituneilla hoivakotiasukkailla, jotka tunnetusti ovat alttiina infektioille.Vajaan vuoden seurannan aikana 66 % potilaista sai ainakin yhden antibioottikuurin. ...

Muistisairaus-symposium 8.1.2008

Hyvää alkanutta vuotta! Lääkäripäivät 2008 yhteydessä Helsingissä pidettiin 8.1. symposium "Hyvät hoitokäytänteet etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa". Tämän symposiumin järjestäjinä toimivat Alzheimer tutkimusseura, Societas Gerontologica ...

Lääkkeiden yhteisvaikutukset iäkkäillä

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia selvitettiin iäkkäillä (yli 55 v) Rotterdam-tutkimukseen osallistujilla (n=7842), joita oli seurattu vuodesta 1992 vuoteen 2005. Yli 70-vuotiailla näiden yhteisvaikutusten kokopnaisesiintyvyys lisääntyi 10 %:sta 19 %:iin, ...

Geriatriaa Duodecimissa

Duodecim-lehdessä 2/2008 on kaksi geriatriaan liittyvää artikkelia. Tuula Pirttilän katsauksessa käsitellään lievää kognitiivista heikentymistä (MCI), kiistanalaista oireyhtymää normaalin ja dementian välissä. Esa Leinosen ja Hann-Mari Alasen ...

Supersatavuotiaaksi nimitetään henkilöä joka on vähintään 110 vuotta vanha, ja jonka ikä on varmistettu. Tammikuun alussa supersatavuotiaita oli 72, heistä 63 naisia.Suomessa on tällä hetkellä yksi miespuolinen supersatavuotias. Los Angeles Gerontology ...

Depressio ja lääkkeet iäkkäillä

Eräiden lääkkeiden yhteyksiä depressio-oireisiin selvitettiin lähes 3000 yli 55-vuotiaan väestöotoksessa. Mittarina käytettiin GDS-15:ta ja tulokset vakioitiin mm. riskitekijöiden mukaan. Kuten odotettua steroidihoitoon liittyi 4-kertainen depressioriski ...

Suklaa ja luut vanhoilla naisilla

Suklaan terveysvaikutuksista puhutaan paljon ja tutkimuksia ilmestyy, mutta on hyvä muistaa, että suklaata on montaa sorttia ja terveellisyys esimerkiksi valtimoiden kannalta liittyy nimenomaan tummaan, flavonoidipitoiseen suklaaseen. Australialaisessa ...

Vuoden geriatri - Onnea

5. Geriatripäivät pidettiin 24-25.1.2008 Tampereella ja runsaan ohjelmatarjonnan lisäksi valittiin myös vuoden geriatri. Hän on Kuopion yliopiston geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen, joka on viime vuosina ollut aktiivisesti kehittämässä ...