Kirjoitukset

Löytyi 70 kirjoitusta vuodelta 2008.

Supersatavuotiaat - helmikuun tilasto

Supersatavuotiaaksi nimitetään henkilöä joka on vähintään 110 vuotta vanha, ja jonka ikä on varmistettu. Helmikuun lopulla supersatavuotiaita oli 80, heistä 69 naisia.Suomessa on tällä hetkellä yksi miespuolinen supersatavuotias. Los Angeles Gerontology ...

AKE-lääkkeiden kehitystä Alzheimerpotilailla

AKE-lääkkeet (donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini) sekä memantiini ovat Alzheimerin taudin käypää hoitoa, mutta onko niiden nykyisessä käytössä kehittämisen varaa? Kliinisessä käytössä on jo rivastigmiinilaastari ja ainakin donepetsiilistä on ...

Mikä ennustaa 90-vuoden iän saavuttamista?

Amerikkalaisessa Physicians' health Studyssa seurattiin yli 2000 keskimäärin 72-vuotiasta miestä, joista 41 % saavutti vähintään 90 vuoden iän. Niistä, joilla seitsemänkymppisenä ei ollut diabetesta, lihavuutta, tupakointia, verenpaine koholla ja jotka ...

Antioksidantit ja syöpä - mikä on tutkimusnäyttö?

Antioksidantteihin on hyvin perustein asetettu toiveita syövän ehkäisyn kannalta. Tiukka tutkimusnäyttö satunnaistetuista kokeista ihmisillä on kuitenkin vaatimatonta. Systemaattisessa katsauksessa käytiin läpi 12 satunnaistettua tutkimusta. Yhteenveto ...

Kuolevan potilaan oireiden hoito - Käypä hoito-suositus

Juuri ilmestynyt Käypä hoito-suositus: Kuolevan potilaan oireiden hoito, jossa mukana myös suuntaviivat iäkkäiden ja dementiaa sairastavien loppuvaiheen hoidosta. Tämä painottuu pitkälle asianmukaiseen ja riittävään kipujen hoitoon, jossa edelleenkin on ...

Vaikuta moneen – vähennä laitoshoidon tarvetta

Yli 65-vuotiailla tehdyistä monitekijäisistä interventiotutkimuksista tehty meta-analyysi osoitti näistä olevan hyötyä, joskin eri päätetapahtumien (sairaalahoito, laitoshoitoon joutuminen, kaatuilu) suhteellisen riskin vähenemät -- 6 % – 13 % -- ...

Autolla ajo ja Alzheimerin tauti

Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin varhaista Alzheimerin tautia sairastavia iäkkäitä ja kognitiivisesti normaaleja verrokkeja. Tutkittavien ajohistoria ja ajokyky kartoitettiin perusteellisesti lähtövaiheessa ja kolmen vuoden seurannan aikana. ...

KOhonneen verenpaineen hoito kannattaa yli 80-vuotiailla

Juuri julkaistun HYVÈT-tutkimuksen mukaan verenpaineen alentaminen kannattaa vielä yli 80-vuotiaillakin. Aivohalvaukset, sydämen vajatoiminta ja myös kokonaiskuolleisuus väheni seuranta-aikana lääkehoitoa (diureetti indapamide + tarvittaessa ACE-estäjä ...

Lisää Eeva Jalavisto-symposiumissa palkittuja

Eeva Jalavisto symposiumissa 3.4. jaettiin myös muita merkittäviä huomionosoituksia. NorAge-palkinnon sai geriatri Marja-Liisa Laakkonen Helsingistä (joka valittiin myös uudeksi SGF:n sihteeriksi Tiina Huuskon jälkeen) mm. tärkeästä hoitotahtoon ...

La Carita-säätiön apuraha

Säätiö rahoittaa gerontologian, ensisijaisesti sosiaaligerontologian tutkimushankkeita ja niiden käytännön sovelluksia. Vuonna 2008 jaetaan yhteensä 15 000 euroa pääsääntöisesti akateemisiin jatko-opintoihin liittyviin tutkimushankkeisiin.Hakemukset ...

Omega-3 rasvahapot - merkitys iäkkäillä

American Journal of Clinical Nutritionin syyskuun numerossa on useita tutkimuksia omega-3 rasvahappojen (EPA, DHA) yhteyksistä kuolemanriskiin ja dementiaan iäkkäillä ihmisillä. Norjalaisessa tutkimuksessa (Lindberg ym.) matala plasman EPA-pitoisuus ...

Osteoporoosi - valtimotauti?

Pitääkö vahvistaa luustoa vai ehkäistä kaatumisia - tästä on viime aikoina kiistelty. Ilman muuta molempia tarvitaan. Mutta voitaisiinko osteoporoosia ehkäistä muullakin tavoin. Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin luustontiheyttä ja ...

IAGG 2009 Pariisissa - matka-apurahamuistutus

Kesän onnistuneiden kongressien (NKG ja EUGMS) jälkeen katsotaan ettenpäin IAGG:n maailmankongressiin Pariisissa heinäkuussa 2009. Abstraktien jättöpäivä on 31.1.2009 mennessä. Tähän liittyen muistettakoon, että Eeva Jalavisto-juhlasymposiumin yhteydessä ...