Kirjoitukset

Löytyi 70 kirjoitusta vuodelta 2008.

La Carita-säätiön apuraha

Säätiö rahoittaa gerontologian, ensisijaisesti sosiaaligerontologian tutkimushankkeita ja niiden käytännön sovelluksia. Vuonna 2008 jaetaan yhteensä 15 000 euroa pääsääntöisesti akateemisiin jatko-opintoihin liittyviin tutkimushankkeisiin.Hakemukset ...

Lisää Eeva Jalavisto-symposiumissa palkittuja

Eeva Jalavisto symposiumissa 3.4. jaettiin myös muita merkittäviä huomionosoituksia. NorAge-palkinnon sai geriatri Marja-Liisa Laakkonen Helsingistä (joka valittiin myös uudeksi SGF:n sihteeriksi Tiina Huuskon jälkeen) mm. tärkeästä hoitotahtoon ...

KOhonneen verenpaineen hoito kannattaa yli 80-vuotiailla

Juuri julkaistun HYVÈT-tutkimuksen mukaan verenpaineen alentaminen kannattaa vielä yli 80-vuotiaillakin. Aivohalvaukset, sydämen vajatoiminta ja myös kokonaiskuolleisuus väheni seuranta-aikana lääkehoitoa (diureetti indapamide + tarvittaessa ACE-estäjä ...

Autolla ajo ja Alzheimerin tauti

Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin varhaista Alzheimerin tautia sairastavia iäkkäitä ja kognitiivisesti normaaleja verrokkeja. Tutkittavien ajohistoria ja ajokyky kartoitettiin perusteellisesti lähtövaiheessa ja kolmen vuoden seurannan aikana. ...

Vaikuta moneen – vähennä laitoshoidon tarvetta

Yli 65-vuotiailla tehdyistä monitekijäisistä interventiotutkimuksista tehty meta-analyysi osoitti näistä olevan hyötyä, joskin eri päätetapahtumien (sairaalahoito, laitoshoitoon joutuminen, kaatuilu) suhteellisen riskin vähenemät -- 6 % – 13 % -- ...

Kuolevan potilaan oireiden hoito - Käypä hoito-suositus

Juuri ilmestynyt Käypä hoito-suositus: Kuolevan potilaan oireiden hoito, jossa mukana myös suuntaviivat iäkkäiden ja dementiaa sairastavien loppuvaiheen hoidosta. Tämä painottuu pitkälle asianmukaiseen ja riittävään kipujen hoitoon, jossa edelleenkin on ...

Supersatavuotiaat - helmikuun tilasto

Supersatavuotiaaksi nimitetään henkilöä joka on vähintään 110 vuotta vanha, ja jonka ikä on varmistettu. Helmikuun lopulla supersatavuotiaita oli 80, heistä 69 naisia.Suomessa on tällä hetkellä yksi miespuolinen supersatavuotias. Los Angeles Gerontology ...

Supersatavuotiaaksi nimitetään henkilöä joka on vähintään 110 vuotta vanha, ja jonka ikä on varmistettu. Tammikuun alussa supersatavuotiaita oli 72, heistä 63 naisia.Suomessa on tällä hetkellä yksi miespuolinen supersatavuotias. Los Angeles Gerontology ...

Antibiootit pitkälle dementoituneilla potilailla

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin antibioottien käyttöä 214:lla pitkälle dementoituneilla hoivakotiasukkailla, jotka tunnetusti ovat alttiina infektioille.Vajaan vuoden seurannan aikana 66 % potilaista sai ainakin yhden antibioottikuurin. ...

Antioksidantit ja syöpä - mikä on tutkimusnäyttö?

Antioksidantteihin on hyvin perustein asetettu toiveita syövän ehkäisyn kannalta. Tiukka tutkimusnäyttö satunnaistetuista kokeista ihmisillä on kuitenkin vaatimatonta. Systemaattisessa katsauksessa käytiin läpi 12 satunnaistettua tutkimusta. Yhteenveto ...

Mikä ennustaa 90-vuoden iän saavuttamista?

Amerikkalaisessa Physicians' health Studyssa seurattiin yli 2000 keskimäärin 72-vuotiasta miestä, joista 41 % saavutti vähintään 90 vuoden iän. Niistä, joilla seitsemänkymppisenä ei ollut diabetesta, lihavuutta, tupakointia, verenpaine koholla ja jotka ...

AKE-lääkkeiden kehitystä Alzheimerpotilailla

AKE-lääkkeet (donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini) sekä memantiini ovat Alzheimerin taudin käypää hoitoa, mutta onko niiden nykyisessä käytössä kehittämisen varaa? Kliinisessä käytössä on jo rivastigmiinilaastari ja ainakin donepetsiilistä on ...

Lääkkeiden yhteisvaikutukset iäkkäillä

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia selvitettiin iäkkäillä (yli 55 v) Rotterdam-tutkimukseen osallistujilla (n=7842), joita oli seurattu vuodesta 1992 vuoteen 2005. Yli 70-vuotiailla näiden yhteisvaikutusten kokopnaisesiintyvyys lisääntyi 10 %:sta 19 %:iin, ...

Saattohoitopotilaat ja opiaattihoito

Saattohoidossa olevien, keskimäärin 72 vuotiaiden potilaiden ennuste koheni kun heidän saamaansa opioidiannosta lisättiin verrattuna niihin potilaisiin joiden annos pysyi samana. Asianmukainen kivun hoito siis näyttää pidentävän elämää tämän tutkimuksen ...

Vuoden geriatri - Onnea

5. Geriatripäivät pidettiin 24-25.1.2008 Tampereella ja runsaan ohjelmatarjonnan lisäksi valittiin myös vuoden geriatri. Hän on Kuopion yliopiston geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen, joka on viime vuosina ollut aktiivisesti kehittämässä ...