Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta vuoden 2009 toukokuulta.

Pariisin IAGG:n kongressin tulevaa satoa

IAGG:n maailmankongressi pidetään siis Pariisissa 5-9.7.2009. Kongressiin on lähetetty 4300 abstraktia, 53 % terveystieteiden/geriatrian alalta, 25 % sosiaalitieteitä, 15 % psykologiaa/käyttäytymistieteitä ja 7 % biogerontologiaa. Aiheiden kärjessä ovat ...

Voiko vanhenemista hidastaa?

Tämän hetken "Anti-aging"-toiminta lienee lähtenyt liikkeelle vuonna 1993 perustetun American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) myötä. vaikka ajatus on monia toimijoita kiinnostanut jo vuosisatojen ajan ja mm. 1920-luvulla toivottiin apua erilaisista, ...

Vanhusten uniongelmissa vielä selvitettävää

Vanhukset ovat heterogeeninen ryhmä ja niinpä uniongelmat ja niiden hoitomahdollisuudet ovat hyvin erilaisia. Katsauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti hauraitten HRO-vanhusten (ehkä 30 % yli 80-vuotiaista) uniongelmiin, joista tieto on vielä hyvin ...

Luukato ja alaraajojen valtimotauti

Alaraajojen valtimotautiin liittyy enemmän luukatoa ja suurempi luunmurtuman riski vanhoilla miehillä. Tämä ilmeni lähes 6000 yli 65 vuotiaan kotona-asuvan miehen seurantatutkimuksessa. Yhteys säilyi sekoittavien tekijöiden hallinnan jälkeen. ...

Hauraus-raihnaus-oireyhtymän esiintyvyys Euroopassa

Hauraus-raihnaus-oireyhtymän (HRO, frailty) ja sen esiasteen esiintyvyyttä selvitettiin eri Euroopan maissa, jossa oli mukana noin 16 000 kotona-asuvaa yli 50-vuotiasta. Tutkimuksessa käytettiin viittä, jonkin verran muunnettua ns. Friedin kriteeriä ...

Insuliinihoito vanhoilla sairaalapotilailla

Insuliininkäyttöä selvitettiin 600:lla keskimäärin 83-vuotiaalla sairaalapotilaalla. heidän joukossaan oli 90 diabeetikkoa, joista 54 oli saanut insuliinihoitoa. Hoidon toteutus, arviointi ja hypoglykemian tunnistaminen oli hyvin vaihtelevaa näillä ...