Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta vuoden 2009 toukokuulta.

Insuliinihoito vanhoilla sairaalapotilailla

Insuliininkäyttöä selvitettiin 600:lla keskimäärin 83-vuotiaalla sairaalapotilaalla. heidän joukossaan oli 90 diabeetikkoa, joista 54 oli saanut insuliinihoitoa. Hoidon toteutus, arviointi ja hypoglykemian tunnistaminen oli hyvin vaihtelevaa näillä ...

Hauraus-raihnaus-oireyhtymän esiintyvyys Euroopassa

Hauraus-raihnaus-oireyhtymän (HRO, frailty) ja sen esiasteen esiintyvyyttä selvitettiin eri Euroopan maissa, jossa oli mukana noin 16 000 kotona-asuvaa yli 50-vuotiasta. Tutkimuksessa käytettiin viittä, jonkin verran muunnettua ns. Friedin kriteeriä ...

Luukato ja alaraajojen valtimotauti

Alaraajojen valtimotautiin liittyy enemmän luukatoa ja suurempi luunmurtuman riski vanhoilla miehillä. Tämä ilmeni lähes 6000 yli 65 vuotiaan kotona-asuvan miehen seurantatutkimuksessa. Yhteys säilyi sekoittavien tekijöiden hallinnan jälkeen. ...

Vanhusten uniongelmissa vielä selvitettävää

Vanhukset ovat heterogeeninen ryhmä ja niinpä uniongelmat ja niiden hoitomahdollisuudet ovat hyvin erilaisia. Katsauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti hauraitten HRO-vanhusten (ehkä 30 % yli 80-vuotiaista) uniongelmiin, joista tieto on vielä hyvin ...

Voiko vanhenemista hidastaa?

Tämän hetken "Anti-aging"-toiminta lienee lähtenyt liikkeelle vuonna 1993 perustetun American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) myötä. vaikka ajatus on monia toimijoita kiinnostanut jo vuosisatojen ajan ja mm. 1920-luvulla toivottiin apua erilaisista, ...

Pariisin IAGG:n kongressin tulevaa satoa

IAGG:n maailmankongressi pidetään siis Pariisissa 5-9.7.2009. Kongressiin on lähetetty 4300 abstraktia, 53 % terveystieteiden/geriatrian alalta, 25 % sosiaalitieteitä, 15 % psykologiaa/käyttäytymistieteitä ja 7 % biogerontologiaa. Aiheiden kärjessä ovat ...