Kirjoitukset

Löytyi 12 kirjoitusta vuoden 2009 syyskuulta.

I Pohjois-Suomen Gerontologiakokous pidetty

I Pohjois-Suomen Gerontologiakokous pidettiin monitieteisenä 29.9.2009. Gerontologiakokous osoittautui tarpeelliseksi ja toimivaksi foorumiksi edistämään monitieteistä vanhuustutkimusta alueella. Keskustelu oli vilkasta ja uusia ajatuksia ja ...

Kasvuhormonia vanhenemisen hidastamiseen?

Kasvuhormonin tutkimusyhdistyksen (Growth Hormone Research Society, GRS) järjestämän kansainvälisen kokouksen mukaan tutkimusnäyttö ei riitä siihen, että kasvuhormonia tai sen johdannaisia käytettäisiin vanhenemisen tai "somatopaussin" ...

HRO:n tunnistaminen

MOBILIZE Boston Studyn seuranta-aineistossa vertailtiin vanhempaa ns. Friedin kriteeristöä ja yksinkertaisempaa SOF (Study of Osteoporotic Fractures) indeksiä hauraus-raihnausoireyhtymän (HRO) tunnistamisessa iäkkäässä väestössä. Riskisuhteet olivat ...

Suomen Osteoporoosiliitto RY on julkaissut kansallisen toimenpideohjelman vuosille 2009-2012, jolla pyritään osteoporoosin ja kaatuilun aiheuttamien murtumien ehkäisyn, tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen. Tämä onkin tarpeen sillä ...

Hopeapaperi ilmestyy 30.10.

Euroopan Unionin Geriatriyhdistyksen (EUGMS) aloitteesta ja eurooppalaisten tieteellisten alan järjestöjen tuella on valmisteltu ikääntyneiden terveyden edistämistä sekä ikääntymiseen liittyvien sairauksien hoitoa käsittelevä eurooppalainen ...

Geriatripäivät 28.1.-29.1.2010 Oulussa

Ensi tammikuun geriatripäivien ilmoittautumisohjeet tulevat piakkoin Gernetiin. Osallistumismaksu on 100 euroa geriatriyhdistyksen jäsenille ja 180 euroa ei-jäsenille. Oulun yliopisto on hyväksynyt geriatripäivistä 8 tuntia teoreettiseksi ...

Geriattriyhdistys perustettu

Suomalaisten geriatrien yhdistys Suomen Geriatrit ry, Finlands Geriatriker rf. on 15.9.2009 rekisteröity ja säännöt hyväksytty. Yhdistyksen puheenjohtaja on ylilääkäri Pentti Koistinen Oulusta ja sihteeri geriatri Eija-Anitta Kynsilehto. Yhdistyksen ...

Pohjoismainen ikääntymisseminaari

17.9.09 pidetään Helsingin Säätytalossa pohjoismainen ikääntymisseminaari. Lisätietoja oheisesta linkistä: http://www.niva.org/courses/4914_tour_on...http://www.niva.org/courses/4914_tour_on...